נהלים למשתלמים

נהלים להשתלמויות מורים

ברכותינו להצטרפותך לקהילת הלומדים של המרכז

להלן הנחיות ונהלים להתנהלות יעילה ותקינה במהלך הלימודים:
 

 


תקנות משרד החינוך בנוגע לחובות ההשתלמויות לקבלת גמול השתלמות ותעודת סיום:

נוכחות:

 • חובת נוכחות - מינימום 80% מסך שעות ההשתלמות. בכל מפגש מועבר תיק נוכחות
 • באחריות המשתתף לחתום אישית בכל מפגש, שכן לאחר המפגש לא תתאפשר הסדרת החתמה, אלא באישור רכז/ת ההשתלמות.
 • בהשתלמות בהיקף של 224 שעות ומעלה נדרשת חתימת נוכחות פעמיים ביום (בבוקר ולאחר הפסקת הצהריים). ביתר ההשתלמויות נדרשת חתימה פעם ביום.

הגשת עבודות:

 • בהשתלמויות המקנות גמול עם ציון חלה חובת הגשת מטלות/עבודת סיכום בהתאם לדרישות משרד החינוך והמרכז.
 • באחריות המשתלם לשמור עותק של העבודה המוגשת. המרכז אינו אחראי במקרה של אבדן עבודה.
 • העבודות נשלחות בחלקן למשרד החינוך ולא תוחזרנה למשתלמים בכל מקרה.

 


בתום ההשתלמות וסיום החובות:

 • אישור סיום לימודים יישלח למשתתפים ע"י המרכז.
 • המרכז ידווח למשרד החינוך על סיום התכנית. אישור לגמול יישלח לזכאים לביתם, ממשרד החינוך - גף השתלמויות עו"ה מחוז ת"א.
 • משתתפים שניגשו עצמאית לגמול במסגרת "מסלול אישי" יגישו אל כוח אדם בהוראה, במחוז אליהם שייכים, את אישור סיום הלימודים הנ"ל בצירוף אישור המפקח.
 • אישור סיום לימודים המיועד לקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה בשבתון, יישלח ע"י המרכז ישירות לקרנות.
 • תעודת סיום בהשתלמויות הרלוונטיות תשלח למשתתפים עד כחצי שנה לאחר סיום החובות.
 • אי-הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.
 • אי-הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.

 


תקשורת בדוא"ל ובאתר הלימודי:

מרבית ההשתלמויות מלוות באתר לימודי וירטואלי (הנחיות שימוש יימסרו בהתאם). אתר זה משמש הן לפעילות לימודית והן לקבלת הודעות מנהלתיות, באחריות המשתתף  להתעדכן יום לפני השיעור . בהשתלמויות שאינן מלוות באתר, ההודעות נשלחות לכתובות הדוא"ל.

כמו כן, במקרים מסוימים נשלחות הודעות SMS.

 


כרטיס משתלם:

ברשותך כרטיס משתלם אשר מקנה:

 1. כניסה חינם לספריית מדעי החברה והניהול.
 2. כניסה בהנחה של 50% לספרייה המרכזית "סוראסקי".
 3. הנחה למנוי במרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל-אביב.
   

החזר הוצאות נסיעה:

הינו בהתאם לנוהלי משרד החינוך בלבד ולא באחריות המרכז.

פרטים בנדון, זכאויות וטופס מתאים.


הנחה בחניונים שמסביב לקמפוס:

לקראת פתיחת הלימודים נשלחת הודעת דוא"ל ובה קישור למילוי פרטי רכבך בטופס ממוחשב, לקבלת הנחה קבועה של 50% בחניונים שמסביב לאוניברסיטת תל-אביב.

מיקום החניונים הקרובים לבניין שרת:

 •  סמולרש (רח' ג'ורג' וייס ליד שערים 4/16)
 • מדעי החברה (רח' ג'ורג' וייס מול שער 5)
 • מיטשל (רח' חיים לבנון ליד שער 8)

שביתות סטודנטים ומרצים:

לידיעתך, שביתות אלו אינן חלות עליך, עם זאת יש לעקוב אחר הודעותינו בדוא"ל.


נוהלי המרכז (תקף גם לגבי עובדי הוראה בשבתון) 

 1. השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום שכר לימוד בהתאם להנחיות להרשמה המפורטות באתר.
 2. הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
 3. דמי הרישום/הגשת המועמדות ושכר הלימוד יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
 4. דמי הרישום/הגשת המועמדות אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם, בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
 5. דמי ביטול בהיקף של 10% משכר הלימוד: ביטול רישום שיגיע בכתב משבוע לפני פתיחת התכנית ועד מועד שני מפגשים מתחילתה.
 6. דמי ביטול בהיקף של 25% משכר הלימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השלישי ועד מועד המפגש השישי (כולל) מתחילת התכנית.
 7. דמי ביטול בהיקף של 100% שכר לימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השביעי של התכנית.
 8. דמי ביטול בסך 130 ש"ח: בתכניות מטעם משרד החינוך אופק חדש לעו"ה לקידום לדרגות 7-9, שנה א'/שנה ב',  ובקורס מורים חדשים, מכל סיבה שהיא.
 9. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.

 

משתלמים יקרים זכרו, צוות המרכז עומד לשירותכם, לייעוץ ולסיוע בכל נושא.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive