הנחיית קבוצות ילדים, מתבגרים והורים

עודכן: 01.12.2021

פרופ' ציפי שכטמן

ציפי שכטמן היא פרופסור מן המניין מאוניברסיטת חיפה, כיום אמריטה. עוסקת בהנחיית קבוצות ובהכשרת מנחים לקבוצות למעלה מ-40 שנה. את הפרופסורה וההכרה הבינלאומית היא קיבלה על מחקריה בתחום הייעוץ והטיפול הקבוצתי, בדגש על ילדים ומתבגרים. פרופ' שכטמן פרסמה מעל 100 מאמרי מחקר, פרקים בספרים, ושלושה ספרים ("ייעוץ וטיפול קבוצתי עם ילדים ומתבגרים" ואחרים). על עבודותיה, פרופ' שכטמן קיבלה פרסים מהאגודות החשובות ביותר בתחום בעולם ובארץ. היא עמדה בראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם עד פרישתה ואף הקימה את המגמה לתואר שני בייעוץ קבוצתי באוניברסיטת חיפה, המוסד היחידי שניתן לעשות בו תואר מ.א. בקבוצות. 

מנחה: פרופ' ציפי שכטמן

רכזת מקצועית: יעל צחורי

מחזור ג', שנה"ל תשפ"ב

 


רציונל:

קבוצות ייעוץ וטיפול מתקיימות במגוון תחומים ובגילאים שונים והן מוכיחות את עצמן ככלי יעיל ומצמיח. הספרות המקצועית מייחסת לייעוץ / לטיפול הקבוצתי הישגים הבאים לביטוי בשיפור ההערכה העצמית, בפיתוח כישורים חברתיים, בשיפור ההתנהגות, ההישגים הלימודיים ועוד. מתוך הספרות עולה, שהטיפול הקבוצתי לא פחות יעיל מטיפול פרטני, יש בו כוחות מרפאים ייחודיים, הוא מגיע לאוכלוסיות גדולות יותר ובעלות נמוכה יחסית.

כל איש חינוך, יועץ, מטפל, פסיכולוג, ימצא בייעוץ הקבוצתי אתגר מקצועי מרענן, מספק, חשוב, מעשי ותורם להתקדמותו המקצועית. אולם יש לזכור, שהנחיית קבוצות מהווה מקצוע בפני עצמו המחייב הכשרה מקצועית. הנחיית קבוצות עם ילדים צעירים, מתבגרים והורים דורשת הכשרה מיוחדת, מותאמת מבחינה תיאורטית ומבחינת הכישורים והמיומנויות המעשיות. מעטות המסגרות המכשירות מנחים לגילאים אלו. 

 


מטרות התכנית

 • להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות ייעוץ וטיפול עם ילדים, מתבגרים והורים. 
 • להעמיק את הידע וההבנה בספרות התיאורטית  הקשורה להנחיית קבוצות של ילדים, מתבגרים והורים.
 • להקנות כלים טיפוליים שיסייעו בתהליך הקבוצתי  ובהנחיית הקבוצה.
   

מתודות הוראה

הלימודים יכללו ידע תיאורטי ומעשי, התנסות כמשתתף בקבוצה, התנסות בהנחיית קבוצה.
ההתנסות משולבת לאורך כל התכנית.

 


משימות הקורס:

 • נוכחות חובה (80% לפחות)
 • התנסות בהנחיית קבוצה.

במהלך הלימודים יוגשו שתי עבודות:

 • בסיום הסמסטר הראשון - סיכום הידע התיאורטי הנלמד.
 • בסיום הסמסטר השני – סיכום ההתנסות עם קבוצה ורפלקציה על חווית ההשתתפות בקבוצה.
   

תקציר תכני הקורס

סמסטר ראשון - מבוא תיאורטי, הבנת העקרונות בייעוץ קבוצתי, המודל הרגשי המבוסס על ביטוי עצמי ותמיכה חברתית, שלבי התפתחות קבוצה, כלים טיפוליים להגברת המעורבות של המשתתפים בתהליך הקבוצתי והתאמתם לשלב ההתפתחות של הקבוצה והמשתתפים בה, תפקיד המטפל, התנהגות המטופל, תהליך השינוי. הלימודים יתבצעו באמצעות הרצאות, קריאה ודיון, והתנסות חווייתית.

סמסטר שני - מיועד להקניית מיומנויות הנחייה. המשתתפים יתפקדו כמנחי הקבוצה שלנו, יקבלו משוב מהמשתתפים והמנחה, ויעמיקו בעקרונות שמשפרים ייעוץ בקבוצה. הלמידה בשלב זה תתבצע באמצעות רפלקציה אשר תגביר את ההבנה העצמית ותשכלל את מיומנויות ההנחיה. בנוסף, המשתתפים  ינחו קבוצה באופן עצמאי או עם שותף ויקבלו הדרכה על עבודתם. במידת הצורך יינתן גם ליווי פרטני.

 


תעודה:
למסיימים שיעמדו בכל חובות התכנית תוענק תעודה מטעם המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת תל-אביב

 


מדברי המשתתפים/ות:

"תהליך הלימוד עם פרופסור ציפי שכטמן הוא מרתק ומשמעותי עבורי, הן כאדם השואף להתפתח והן כמנחת קבוצות ילדים, מתבגרים והורים בעתיד."

"ציפי מדהימה, מיומנת, חכמה מאוד, אנושית ויסודית. למדתי המון מהקורס והוא עוזר לי מאוד בעבודתי עם נועצים בקליניקה ובהנחיית קבוצות עמן אני עובדת. חומרי הקריאה רלוונטיים וחשובים מאוד."

"הקורס מעולה. הוא נותן כלים שמאפשרים רכישת ידע אבל גם מפתח את היכולת הבינאישית ואת הצמיחה של המשתתפים. מודה מאוד לפרופ ציפי שכטמן על הקורס שיצרה."

 "ברגישות, במקצועיות, ובתבונה רבה - הוסרו כל סימני השאלה כבר מהמפגש הראשון של הקורס. משתתפיו נבחרו מתוך מחשבה עמוקה, כדי "ללמוד על קבוצות" אבל גם "לחוות קבוצה" על כל היבטיה הרגשיים העמוקים. עיקר הקסם טמון ביכולתה של פרופ' שטכמן לייצר איזון מושלם בין למידה אקדמית והעשרה מתודית - לבין חוויה בלתי אמצעית. המושג הנחיית קבוצות הפך עבורי מהגדרה כוללנית למיומנות מעמיקה, מפורטת, ברורה, מעשירה ומצמיחה. דגש מיוחד הושם על הבלטת הייחודיות של כל משתתף ולמתן במה לביטוי ולעבודה רגשית - מתוך אמונה כי זהו הבסיס הנכון לבניית ולהנחיית קבוצה שכלל משתתפיה באשר הם - ילדים, מתבגרים והורים - ימצאו בה הזדמנות לשינוי מיטיב".

 


היקף התכנית: 

150 שעות. לימודים בשנה אחת. 
סמסטר ראשון - 60 שעות אקדמיות, לימודים עיוניים והתנסות כמשתתף בקבוצה
סמסטר שני  - 60 שעות לימודים עיוניים ו-30 שעות התנסות בהנחיית קבוצה

 


גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך:
מאושר לשנה"ל תשפ"ב, בהתאם לכללי משרד החינוך.

 • עוז לתמורה/עולם ישן: 150 שעות
 • אופק חדש: 120 שעות בשבתון בלבד

גמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.
נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס הגת מסלול אישי - ניתן לקבל ממזכירות המרכז.
 

 


מועד:   שני,    16:00 - 20:00

התכנון הכללי הוא לקיים לימודים פרונטליים בקמפוס, אלא אם כן מפורט אחרת בעמודי התכניות שבאתר.

מגיפת הקורונה: מרכזנו יפעל עפ"י עדכוני הנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה נכון למועד הפתיחה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

 


דמי רישום:   250 ש"ח

שכר לימוד:  12,000 ש"ח
 

 

עובדי הוראה בשבתון:

קוד מוסדנו בקרנות ההשתלמות: 230

היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: 4 ש"ש

עדכון: החל משנה"ל תשפ"ב, מבוטל הסדר תשלום ב"הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל" ומוסדנו יגבה ישירות מהמורים בשבתון את מלוא תשלום שכר הלימוד והם יגישו לקרן ההשתלמות קבלות באופן עצמאי לצורך החזר כספי עפ"י תעריף הקרן, בהתאם לשעות שאושרו להם ובהתאם לכללים הנהוגים בקרנות.

 


להרשמה נדרש

-  מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים והעתק תעודת השכלה אקדמית (תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי מוכר). 
-  תשלום דמי רישום

תתקיים ועדת קבלה פנימית. במידה שיידרש תתקיים שיחת התאמה מקדימה.

 

 

8/11/2021 - עדכון: 

בשלב זה התכנית לא נפתחת. באפשרותך להשאיר פרטים בטופס מתעניין.ת 
במידה שתכנית זו תוצע שוב בהמשך, תישלח אליך הודעה.

נשמח להציע לך תכניות לימוד אחרות - לשיחה בצ'אט

 

תקנון המרכז 

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז
טלפונים: 6408162, 03-6408466
דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>