לימודי תעודה בהנחיית קבוצות ילדים, מתבגרים והורים

בשיתוף עם "מקום לצמוח"   

יועצת אקדמית ומנחה  - פרופ' ציפי שכטמן

תשע"ח-תשע"ט

פרופ' ציפי שכטמן

ציפי שכטמן היא פרופסור מן המניין מאוניברסיטת חיפה, כיום אמריטה. עוסקת בהנחיית קבוצות ובהכשרת מנחים לקבוצות למעלה מ-40 שנה. את הפרופסורה וההכרה הבינלאומית היא קיבלה על מחקריה בתחום הייעוץ והטיפול הקבוצתי, בדגש על ילדים ומתבגרים. פרופ' שכטמן פרסמה מעל 100 מאמרי מחקר, פרקים בספרים, ושלושה ספרים ("ייעוץ וטיפול קבוצתי עם ילדים ומתבגרים" ואחרים). על עבודותיה, פרופ' שכטמן קיבלה פרסים מהאגודות החשובות ביותר בתחום בעולם ובארץ. היא עמדה בראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם עד פרישתה ואף הקימה את המגמה לתואר שני בייעוץ קבוצתי באוניברסיטת חיפה, המוסד היחידי שניתן לעשות בו תואר מ.א. בקבוצות. כיום היא מנהלת את "מקום לצמוח"- המרכז לייעוץ קבוצתי: http://groups.org.il/

 

רציונאל:

קבוצות ייעוץ וטיפול מתקיימות במגוון תחומים ובגילאים שונים והן מוכיחות את עצמן ככלי יעיל ומצמיח. הספרות המקצועית מייחסת לייעוץ / לטיפול הקבוצתי הישגים הבאים לביטוי בשיפור ההערכה העצמית, בפיתוח כישורים חברתיים, בשיפור ההתנהגות, ההישגים הלימודיים ועוד. מתוך הספרות עולה, שהטיפול הקבוצתי לא פחות יעיל מטיפול פרטני, יש בו כוחות מרפאים ייחודיים, הוא מגיע לאוכלוסיות גדולות יותר ובעלות נמוכה יחסית.

כל איש חינוך, יועץ, מטפל, פסיכולוג, ימצא בייעוץ הקבוצתי אתגר מקצועי מרענן, מספק, חשוב, מעשי ותורם להתקדמותו המקצועית. אולם יש לזכור, שהנחיית קבוצות מהווה מקצוע בפני עצמו המחייב הכשרה מקצועית. הנחיית קבוצות עם ילדים צעירים, מתבגרים והורים דורשת הכשרה מיוחדת, מותאמת מבחינה תיאורטית ומבחינת הכישורים והמיומנויות המעשיות. מעטות המסגרות המכשירות מטפלים לגילאים אלו. 

 

מטרות התכנית

  • להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות ייעוץ וטיפול עם ילדים, מתבגרים והורים. 
  • להעמיק את הידע וההבנה בספרות התיאורטית  הקשורה להנחיית קבוצות של ילדים, מתבגרים והורים.
  • להקנות כלים טיפוליים שיסייעו בתהליך הקבוצתי  ובהנחיית הקבוצה.

 

מתודות הוראה

הלימודים יכללו ידע תיאורטי ומעשי, התנסות כמשתתף בקבוצה, התנסות בהנחיית קבוצה.
ההתנסות משולבת לאורך כל התכנית.

 

היקף התכנית: שנה וחצי (3 סמסטרים כולל פרקטיקום)*

שנה ראשונה -  60 שעות אקדמיות, לימודים עיוניים

שנה שניה    -   60 שעות המשך לימודים עיוניים והתנסות כמשתתף בקבוצה (סמסטר א')

                     60 שעות התנסות בהנחיית קבוצה תוך קבלת הדרכה (סמסטר ב')

*)בסך 180 השעות של שנים א'+ב' נכללות שעות התנסות מעשית וסופרוויזן)

 

חלק משעות התכנית מוכרות לאופק חדש לעובדי הוראה במסלול אישי.

 

משימות הקורס:

נוכחות חובה (היעדרות עד 20%).

התנסות בקבוצות- בהתאם למועדי הקבוצות המתקיימות במרכז.

במהלך הלימודים יוגשו שלוש עבודות:

  • בסיום שנה ראשונה - סיכום הידע התיאורטי הנלמד.
  • שנה ב', סיום סמסטר א'– סיכום רפלקטיבי של חווית ההשתתפות בקבוצה.
  • שנה ב', סיום סמסטר ב'- סיכום רפלקטיבי של הנחיית קבוצה.

 

תקציר תכני הקורס

הקורס יתנהל במשך 3 סמסטרים:

 

סמסטר ראשון - מבוא תיאורטי, הבנת העקרונות בייעוץ קבוצתי, המודל הרגשי המבוסס על ביטוי עצמי ותמיכה חברתית, שלבי התפתחות קבוצה, כלים טיפוליים להגברת המעורבות של המשתתפים בתהליך הקבוצתי והתאמתם לשלב ההתפתחות של הקבוצה והמשתתפים בה, תפקיד המטפל, התנהגות המטופל, תהליך השינוי. לימודים יתבצעו באמצעות הרצאות, קריאה ודיון, והתנסות חווייתית.

 

סמסטר שני - מיועד להקניית מיומנויות הנחייה. המשתתפים יתפקדו כמנחי הקבוצה שלנו, יקבלו משוב מהמשתתפים והמנחה, ויעמיקו בעקרונות שמשפרים ייעוץ בקבוצה. הלמידה בשלב זה תתבצע באמצעות רפלקציה אשר תגביר את ההבנה העצמית ותשכלל את מיומנויות ההנחיה.

 

סמסטר שלישי - מיועד לביסוס מיומנויות ההנחיה בקבוצה. כל משתתף ינחה קבוצה  עם מנחה ותיק ומיומן או באופן עצמאי. בנוסף ישתתף בסופרויזן על עבודתו, בהיקף של שתי שעות שבועיות. סמסטר זה יאפשר התנסות בפועל תוך כדי העמקת תהליך הלמידה. במידת הצורך יינתן גם ליווי פרטני.

 

למסיימים שיעמדו בכל חובות התכנית תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך ו"מקום לצמוח" - מרכז לייעוץ קבוצתי

מסיימי התכנית שיימצאו מתאימים, יוכלו להשתלב בעבודה במרכז לייעוץ קבוצתי "מקום לצמוח"

 

תנאי קבלה:

  • תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי מוכר
  • ראיון קבלה

 

מועד:   שני,    19:15 - 16:00

דמי רישום:   350 ש"ח

שכר לימוד:  14,000 ש"ח. בשנה א' 5,000 ש"ח ובשנה ב' 9,000 ש"ח

 

להגשת מועמדות נדרש:

מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים והעתק תעודת השכלה

תשלום דמי רישום

יתקיים ראיון קבלה

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז טלפונים: 6406260 , 03-6408162

דוא"ל: morim@tauex.tau.ac.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive