מורה מוביל הערכה לשם למידה (הל"ל)

במסגרת התכנית לפיתוח מקצועי לעו"ה לקידום לדרגות 9-7

הערכה לשם למידה (Assessment for learning) היא גישת הערכה, שמטרתה לקדם למידה מעמיקה ומשמעותית. גישה זו מבוססת על אסכולות הלמידה הקונסטרוקטיביסטית ועל השתמעויותיהן להוראה המכוונת לסייע ללומדים בהבניית הידע והמיומנויות שלהם ובטיפוח כישוריהם ללמידה בהכוונה עצמית לאורך חייהם, בהתאם ליעדי החינוך במאה ה. 21- הל"ל היא הערכה מתמשכת המשולבת בתהליך ההוראה למידה ומעצבת אותו (בירנבוים 2013).

מחקרים הראו שמהלך הל"ל מיטבי משפר הישגים בהשוואה להערכה המתקיימת רק בסיום הלמידה; מקדם מיומנויות חשיבה, הסקת מסקנות ופתרון בעיות ומעלה את המוטיבציה ללמידה מעמיקה.

העיקרון העומד בבסיס הפיתוח המקצועי בדרגות הגבוהות הוא לפתח בקרב המורים התמחות ביישום תהליכי הערכה לשם למידה בכיתותיהם, כחלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה והלמידה, לתכנן את ההערכה, לאסוף עדויות אודות התלמידים, ולבנות תכנית לצמצום הפער בין המצוי לרצוי, כדי לקדם את הלומדים. כל זאת תוך שימוש בכלי הערכה מגוונים, ובלמידה רפלקטיבית על תהליכי ההוראה, למידה הערכה ויישומם בכיתה ובבית הספר. מורים בדרגות הגבוהות, אמורים ליצור לעצמם ולסביבתם, תובנות המבוססות על התבוננות רפלקטיבית, במטרה לשפר את הקיים וליצור חדש על פי הצורך.

שילוב הידע והניסיון של המורה בדרגות הגבוהות עם ידע תיאורטי ממחקר וניסיון אחרים, יתמכו בפיתוח עוצמותיו האישיות ומומחיותו של המורה, שתאפשר לו ליישם תהליכי הערכה משמעותיים ולהוביל תהליכים חינוכיים משמעותיים בכיתתו ובקרב צוותי למידה נוספים. הלמידה תהווה תשתית לעשייה ולהתנסות כיתתית ובהמשך בית-ספרית.

במהלך התכנית תטופח קבוצת הלומדים כקהילת לומדים מוגנת ותומכת, שתאפשר למשתתפים להביא לידי ביטוי את מטעני הידע האישיים, ליצור ידע חדש, בשיח ובשיתוף , באתר מלווה קורס, ולהעלות סוגיות ודילמות מהשטח. מסגרת זו תאפשר חשיבה רעננה לגבי פתרון בעיות ויוזמות חינוכיות.

 

מטרות התכנית:

 • הבניית ידע מקצועי ותפיסה, בהערכה פורמאלית לשם למידה.
 • היכרות עם מעגל הל"ל על כל מרכיביו.
 • יישום הל"ל במסגרת עבודת המורה בכיתה ובצוותי למידה.
 • הפקת משוב לשיפור ההוראה מההתנסות בניתוח ובפיתוח מהלכי הל"ל.
 • הערכת איכות ההערכה שבוצעה, במטרה להשביח את פרקטית ההל"ל הפורמאלית.
 • הכשרת מורים, שיהוו מנוע צמיחה חינוכי לפרקטיקות הל"ל בכיתותיהם.
 • פיתוח זהות מקצועית של אנשי חינוך עתירי ניסיון כמנהיגים פדגוגיים.

 

עקרונות מרכזיים:

 • פיתוח יכולת רפלקטיבית כציר מרכזי בהתפתחות מקצועית.
 • שילוב פרקטיקה ותיאוריה בהל"ל, כנקודת מוצא ללמידה.
 • שילוב עבודה בקבוצות קטנות והנחייה אישית לצד למידה בקבוצה גדולה ולמידת עמיתים.
 • למידה מתוך הקשר, וראיית תרבות בית הספר והקהילה כזירה לבחירת הפיתוח והיישום של מהלך הל"ל.

טיפוח קהילת לומדים תומכת, ברוח הל"ל, שתאפשר חשיבה משותפת במפגשים ובאמצעות אתר מלווה קורס.

ביו הנושאים שילמדו: מה בין הערכה הוראה ולמידה, רפלקציה ככלי למידה- הוראה-הערכה, הל"ל מדוע ואיך?, התאמה לאוכלוסיית התלמידים ומאפייני בית הספר, הכנת כלי הערכה, עקרונות בבניית משימות הערכה ומחוון התואמים ליעדים, לא רק מבחנים – הערכה חלופית, משוב מקדם למידה, יצירת תרבות הערכה לשם למידה, מנגנוני למידה ארגונית ועוד.

היקף: 75 שעות בכל שנה, סה"כ 150 בשנתיים.

מועד: ימי חמישי, אחת לשבועיים בין השעות 16:00 - 19:15

 


להרשמה:

בתכנית זו לא נדרש תשלום דמי השתתפות, אולם יידרש תשלום דמי ביטול בסך 130 ש"ח לביטול רישום/השתתפות בשנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

יש למלא טופס הרשמה 

מספר המקומות מוגבל.

​רכזת ארגונית: הילית קוגמן , טלפון להתקשרות: 03-6406260  דוא"ל: morim@post.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive