הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים

במסגרת התכנית לפיתוח מקצועי דרגות 9-1

תכנית התמקצעות ביוזמת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך
רכזים מקצועיים: ד"ר יעל צורן, מר גדי איתי

הוראת מחוננים ומצטיינים

תכנית ההתמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים הינה ציר מרכזי במדיניות משרד החינוך, הקובעת כי מורים לתלמידים מחוננים ומצטיינים יהיו בעתיד אך ורק מורים בעלי הכשרה מוכרת בתחום.

תכנית זו מהווה תשתית לצמיחה של מומחיות בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים במדינת ישראל.

לפי הוראה בחוזר מנכ"ל תשס"ט/9, החל משנת תשע"ה רק מורים בעלי תעודה מוכרת יוכלו ללמד מחוננים. 

מטרות:

 • היכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים.                
 • פיתוח המודעות והעמקת המחויבות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • העמקת הידע המקצועי ופיתוח המומחיות בתחום.
 • גיבוש דפוסי חינוך והוראה ויישומם.
 • פיתוח גישה כוללת (הוליסטית) לחינוכם החברתי והרגשי.
 • היכרות ולמידה של כלים פדגוגיים ודידאקטיים לפיתוח, המותאמים לקהלי היעד.

תכנים:

 • תפיסות שונות של מצוינות, מחוננות ואינטליגנציה.
 • כישרוניות ומומחיות.
 • מחוננים ויצירתיות.
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכים לטיפוח חשיבה מסדר גבוה.
 • עקרונות לפיתוח תכניות לימודים לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכי הערכה.
 • מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות בקרב מחוננים כגון: בנות, לקויי למידה, תת-משיגים.

קהל יעד:

מנהלים, רכזי תכניות, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים או מתעתדים ללמד תלמידים מחוננים ומצטיינים.
עובדים במרכזי מחוננים ורכזי תכניות לטיפוח מצטיינים של האגף למחוננים.

 

דרישות התכנית:

 • נוכחות חובה בשיעורים.
 • עמידה בכל מטלות התכנית.
 • ציון עובר 80 ומעלה בסיום כל שנת לימודים.

היקף:

 240 שעות לגמול השתלמות עם ציון, 120 שעות בכל שנה.
 חלק משעות התכנית מוכרות ל"אופק חדש" ו"עוז לתמורה" (בהתאם לדרגה)
התכנית מוכרת לדרגות 9-7
מעבר לשנת הלימודים השנייה מותנה בציון משוקלל של 80 ומעלה בשנה א' ובהערכת רכזי התכנית.
למסיימי התכנית (בציון ממוצע 80) בתום השנתיים תוענק תעודת סיום.

 

מועד:

שני 16:00 - 19:15  דו-שנתי 

דמי רישום: 250 ש"ח

שכר לימוד:
3,400  ש"ח בכל שנה.
מחיר מסובסד לעובדי משרד החינוך: 990 ש"ח, בכל שנה.
עובדי הוראה בשבתון: 4 ש"ש מקרן ההשתלמות, בכל שנה.

 

להגשת מועמדות נדרש:

תשלום דמי רישום.

שליחת קורות חיים ומכתב המלצה ללימודים חתום ומטעם מפקח/מנהל ביה"ס (למען הסר ספק, המכתב הנדרש אינו המלצה אישית על המורה אלא על נחיצות לימודיו/ה לצרכי ביה"ס).

במהלך חופשת הקיץ יתקיים ריאיון קבלה.

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז טלפונים: 6408466, 03-6408162
דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

 

נהלי המרכז והנחיות רישום

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive