גננת/מורה יוזמת ומפתחת עשייה וחשיבה טכנולוגית בגיל הרך

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לעו"ה לקידום לדרגות 9-7

מנחה: ד"ר אסי קופרמן 

 

רציונל ומטרות התכנית:

איך הופכים את הלמידה לחוויה? איך גורמים לילדים צעירים להיות מעורבים ושותפים בלמידה?

שולחן המים, שולחן החול, צעצועים מקולקלים, כל אלה יכולים להוות חלק מסביבת למידה מאתגרת המאפשרת לתלמידים הצעירים להתנסות , לשאול שאלות, להציע פתרונות ולהיות שותפים ביישום הרעיונות שלהם.

בדרך זו ניתן לחזק אצלם את תחושת המסוגלות ולגרום להם להאמין בעצמם וביכולותיהם.

תפקיד הגננת/המורה ליצור עבורם סביבה עשירה בחומרים, לחפש הזדמנויות ללמידה, לתת להם מרחב לפעולה ויצירה ובעיקר להקשיב להם. להאמין בכוחם להציע פתרונות מעניינים, להאמין בכוחם לייצר פתרונות, לפעול ולהתפתח.

זוהי גם דרך לפתח בקרב הילדים הצעירים מודעות לסביבה ולצורך בצמצום בצריכה.

הקורס נועד לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה להשביח את עבודתם של הגננות והמורות בגיל הרך. פיתוח היוזמה החינוכית יאפשר לאנשי החינוך להתנסות הלכה למעשה בנושאים הנלמדים, להפגין יצירתיות ולקדם חדשנות חינוכית. האפשרויות הן רבות ומגוונות וכוללות פיתוח יחידות הוראה המשלבות משחק ולמידה, פיתוח סביבות למידה המעודדות שאילת שאלות וחקר, ועוד.

פיתוח היוזמות החינוכיות ויישומן ייעשה תוך הבניה של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן, כך שניתן יהיה להביאן לידיעת גורמים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך וההוראה בכלל ובתחום בית הספר בו עובד המורה.

מימוש היזמות יעשה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי למידה ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח וברפלקציה.

הקורס הנוכחי יעסוק  במפגש בין טכנולוגיה (המצויה בסביבתם של הילדים) לבין ילדים צעירים(4-7), בין טכנולוגיה לבין חשיבה ולמידה ויבדוק כיצד לעורר אצלם את הסקרנות.

האינטראקציה של ילדים בגיל הרך עם מרכיבים של העולם המלאכותי, מעשה ידי אדם, העולם הסובב אותם, כאשר הם נדרשים למעורבות פעילה במציאת פתרונות ותוצרים, יוצרת פלטפורמה חדשה ללמידה, יוצרת הזדמנות ללמידה אחרת.  

הטכנולוגיה נתפסת בדרך כלל כקשורה למכשירים "מתקדמים" כגון טלפונים חכמים, מכשירים מתוחכמים בבית, מחשבים נייחים או מחשבי לוח ניידים, אלה חשובים אך ההתמקדות לא תהיה בהם.

הטכנולוגית  משקפת  צורה ייחודית של חשיבה, חשיבה המשמשת ליצירת עולם שהוא  "מעשה תבונת האדם", הסובב אותנו, זוהי החשיבה הטכנולוגית. זו הדרך בה בני אדם ניגשים לבעיה ומתכנים (design) את הדרך האופטימאלית במסגרת אילוצים (לא "הנכונה") כדי לגשר על הפער בין מצב מצוי למצב רצוי. הטכנולוגיה, במובנה הרחב, הינה שיח בין מוחו של הממציא, לבין העולם המלאכותי המומצא על ידיו (מעשה תבונת האדם). לשיח זה השפעה מכרעת הן על העולם החיצוני, המומצא, והן על העולם הפנימי של הממציא ואותותיו ניכרים בקו-אבולוציה של הטכנולוגיה והחשיבה האנושית מאז המצאתן של טכנולוגיות קדמוניות ועד היום (Cool&Derry 2005, Kirlik 2005,Ortega y Gasset 1941 ).

למידה  בהקשר זה  מתייחסת לשילוב בין מספר תיאוריות: הבניית ידע (קונסטרקטיביזם וקונסטרקטיביזם חברתי), למידה מותאמת הקשר, למידה מתוך תכנון ותיכון  ובהקשר זה למידה מבוססת פתרון בעיות, למידה מתוך עשייה.

המודל שאנו מציגים ממוקד בלומד, בילד הצעיר, הנמצא במרכזו של תהליך הלמידה בשני תפקידים ראשיים: הוא הכוח המניע את התהליך והוא המרוויח המשמעותי מאותו תהליך עצמו.

העיסוק בחשיבה טכנולוגית הן ברמה המושגית והן ברמה המעשית, כבר מגיל צעיר, עשוי לקדם למידה משמעותית במכלול רבדים: תכנים ספציפיים וכלליים, מיומנויות ספציפיות וכלליות, מיומנויות חברתיות, היבטים תרבותיים, ערכיים והיסטוריים של העולם הסובב אותנו.

טיפוח החשיבה הטכנולוגית בגיל הרך תיתן פירותיה גם בהמשך הדרך.

 

נושאי הלימוד לשנתיים

 • מהי יוזמה וכיצד מובילים שינוי: אבחון ארגוני, תכנון, גיוס שותפים וגיוס משאבים, טיפול בהתנגדויות, מדידה והערכה, כולל רפלקציה על התהליך.
 • "טכנולוגיה מהי?" רקע  תיאורטי  בנושא של חשיבה  ועשייה טכנולוגית על כל מרכיביה.
 • הגננת/המורה כיוצרי  סביבת למידה מתוך עשייה, למידה שיתופית ולמידה יצירתית (למידה קונסטרוקטיביסית) .
 • יצירת סביבה המקדמת    Design&Learning   תוך שיתוף פעולה ועבודה בצוותא ושימוש בחומרים הנמצאים בסביבת  הלמידה
 • חשיפת המודל של "חשיבה טכנולוגית בגיל הרך".  ההזדמנויות בסביבה הגנית.
 • הלכה למעשה, דרכים לפיתוח תכנים לימודיים מתוך המודל של "חשיבה טכנולוגית".
 • ליווי אישי לקראת הכנסת היוזמה לגנים ולכיתות יסוד.
 • עיצוב הסביבה הלימודית כסביבה מאתגרת
 • ניהול שיח מקדם חשיבה
 • בניית תכנית עבודה אישית לששת ערוצי המודל "חשיבה טכנולוגית בגיל הרך".
 • סדנא: משחק ולמידה.
 • הכנת פיילוטים להתנסות בגנים ובכיתות היסוד .
 • חשיבותו של  התיעוד, מה  יכולה הגננת/המורה ללמוד ממנו אודות  עצמה, הכרת חוזקותיה, ומה לגבי התהליך  ואיך עושים זאת בגן ובבית ספר.
 • הערכות לקראת  ביצוע היוזמה – הצגת התכניות השונות ותהליכי התיעוד.
 • יישום היוזמות בגנים ובכיתות היסוד והערכת התוצרים.

 

דרכי ההוראה:

הרצאות, סדנאות, למידת עמיתים, מפגשים קבוצתיים ואישיים בכל שלבי ביצוע העבודה המעשית. 

 

היקף:

60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים.

 

מועד:

ימי שלישי, בין השעות  16:00 – 19:15 אחת לשבועיים

 


הרשמה:

דמי רישום בסך 130 ש"ח (סכום זה אינו מוחזר במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא).

יש למלא טופס הרשמה.

מספר המקומות מוגבל.

​רכזת מקצועית: הילית קוגמן , טלפון להתקשרות: 03-6406260  דוא"ל: ​morim@tauex.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive