אתגר ההשתייכות

קורס לעובדי קידום נוער העוסקים בבני נוער ישראלים יוצאי אתיופיה

יועצת אקדמית ומרכזת: ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו

מרצים:  ד"ר גתהון שמחה,  ד"ר גל הרץ וד"ר ווביט וורקו מנגיסטו

רציונל התכנית:

"כיצד להיות שייך לחברה שלא רוצה אותך?" כך מצוטט אחד מהנערים יוצאי אתיופיה באחת מיחידות קידום הנוער. 

אתגר ההשתייכות עבור בני נוער אלה הוא משימה מורכבת המחייבת אותם מצד אחד למצוא את החוסן הפנימי ואת הערך והמשמעות בזהות התרבותית, לצד פיתוח היכולת להתאים את עצמם ולהשתלב בחברה הסובבת. המסע לישראל, כך נראה, לא הסתיים עם ההגעה לארץ, אלא ממשיך במרחב שבין הזהויות, התרבויות והמשברים. אלה אשר יותר מתקשים במסע או שאינם מוצאים את הנתיב בו, הופכים ללא שייכים, ובעקבות זאת לנוער בסיכון. 

כיצד להוביל את בני הנוער במסע הזה? כיצד לסייע להם לפתח את החוסן האישי ויכולת ההתמודדות? כיצד לחבר אותם למקורות שלהם כאמצעי מקדם השתלבות ולא היפרדות? כיצד להתמודד עם תופעות קשות של גזענות והדרה?

הקורס הנוכחי נבנה כדי  לסייע לעובדי קידום נוער להתמודד עם שאלות אלה. הוא מציע שילוב בין תוכן המבוסס על חיבור בין ידע תיאורטי אקדמי לידע מעשי – חינוכי-טיפולי בהקשר הרחב של עבודה עם בני נוער יוצאי אתיופיה, לבין תהליך אשר יזמין את המשתתפים ללמוד מתוך חוויותיהם וניסיונם על דרכי ההתמודדות ומקורות החוסן.

 

מטרת הקורס: להקנות תפיסות וכלים בתחום ההתערבות מותאמת התרבות, תוך דגש על פיתוח כלים מעשיים לעבודה עם נוער, משפחות וקהילה.

הקורס יתחלק לארבעה שלבים:

שלב א – אתגר השייכות כמשימה של הרכבת זהויות

שלב ב –  מעגלים של חוסן – האישי, המשפחתי והקהילתי

שלב ג –  מענים מותאמים - מבט אחר על תחומי הליבה (השכלה, התנהגויות סיכוניות, תעסוקה, הורים ומשפחה, הכנה לשירות, תרומה לקהילה)

שלב ד – הצגת תוצרי למידה (אישית-רפלקטיבית ומקצועית-מעשית) על ידי המשתתפים, על בסיס העבודה בקורס

 

דרכי ההוראה:

ההכשרה מתבססת על מפגשי למידה, התנסות ועבודה בקבוצות קטנות ועל יצירת תוצרים – מענים ומותאמי תרבות לעבודה החינוכית-טיפולית בקידום נוער.

הקורס יתבסס על למידת עמיתים, התבוננות פנימית וקבוצתית ועל עיבוד של חוויות ומקרי מבחן, זאת לצד המפגש עם מושגים וגישות מחקריות בנושא עבודה עם נוער בסיכון יוצא אתיופיה. באמצעות מודל למידה זה נבקש ליצור חשיבה מחודשת בתחום, להעצים את העובדים העוסקים בו ולקדם תהליך של פיתוח מענים מותאמים לאתגרים הייחודיים מולם הם ניצבים.

דרישות:

  • נוכחות פעילה בשיעורים
  • הבאת תיאורי מקרה מהשדה
  • הצגת עבודת סיכום והגשתה

 

תכנית מפגשים 

ביבליוגרפיה חלקית

 

קהל היעד: עובדי קידום נוער העוסקים בבני נוער ישראלים יוצאי אתיופיה

היקף: 60 שעות, כל מפגש 4 שעות אקדמיות

מועד: ימי שני 9:30 – 13:00

דמי רישום: 130 ש"ח

מועד פתיחה משוער: 5.11.2018

זמן ומקום לפעילות:  אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, המרכז לפיתוח אנשי חינוך

 

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז טלפונים: 6408466, 03-6408162

דוא"ל    morim@tauex.tau.ac.il

 

להרשמה

 

 
 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive