קוהוט בחינוך: כשפסיכולוגיית ה״עצמי״ פוגשת את המעשה החינוכי

התכנית הינה בשיתוף עם: האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

 

יועצת אקדמית, רכזת הפיתוח המקצועי ומרצה בכירה בתכנית:
ד"ר אתי חגי

צוות המרצים יכלול פסיכואנליטיקאים אנשי טיפול וחינוך בכירים, ביניהם:
גליה אריאלי, 
ד״ר זוהר מליניאק, חנה גרינברג, יהודית מור, עדנה להב-צימרמן

 

--- שנת הלימודים תשפ"ב ---


 

הקדמה:

משרד החינוך דוגל ומקדם בשנים האחרונות מדיניות של הכלה ופרסונליזציה – ראיית התלמיד על מכלול צרכיו, כישוריו וייחודיותו.

פסיכולוגיית העצמי, הינה תפיסה המעניקה לצוותים חינוכיים אוריינטציה רעיונית וכן, ידע וכישורים המאפשרים להם לנסח את תכלית המעשה החינוכי ככינון אדם, ובהלימה לכך:

 • להרחיב ידע וכלים ביחס למהות האדם והאופן בו הוא מתפתח והופך חיוני ומיטיב לעצמו ולסובבים אותו.
 • לדעת את עצמם.
 • לרכוש עקרונות תיאורטיים ודרכים מעשיות למימוש יכולות אלה במרחב החינוכי.

כל אלה תפיסה הומניסטית, מאמינה באדם ובכינונו מתוך אנושיות עמוקה, יצירתיות וגמישות.

מדברי הלומדים:

"בקורס הזה יש שילוב נדיר בין תיאוריה, מעשה ורוח. מושגים מרכזיים בפסיכולוגיה מתחברים להוויה שלנו באמצעות תהליך התבוננות פנימית וחיבור לשטח. מילת המפתח היא מיזוג  "

"התכנית החזירה לי את המשמעות בעבודת החינוך"

"השאלה העומדת במרכז המפגשים בקורס היא מהם המאפיינים והתכונות של איש חינוך המבקש להיטיב עם התלמידים והמורים, להיטיב עם עצמו"

"אני במסע בלתי פוסק שמטרתו להכיר את עצמי תוך קבלת כלים להתבוננות פנימית ולראיית האחר"

"למדתי כי על מנת להבין אחרים חובה להבין את האני הפנימי שלי"

 

למעשה, מאפשרת התפיסה התיאורטית של פסיכולוגיית ה״עצמי״, לאנשי החינוך, הבנה מעמיקה של  צורכי ״עצמי״- הן של המורה והן של התלמיד ומהן הדרכים לתת מקום ומענה לצרכים אלה. היא מהווה מעטפת רעיונית ומעשית ליצירה של המעשה החינוכי כהוויה אנושית משותפת.

התוכנית מתבססת על שילוב ומזיגה בין שלשה שדות הגות רוח ומעשה, הרלוונטיים להרחבת ההבנה והיישום של תהליכים מכונני אדם: פסיכואנליזה, חינוך וחשיבה ארגונית מורכבת.

 


תשתית תפיסתית

פסיכולוגיית ה״עצמי״ מציעה מצע רעיוני ותפיסה אתית המכוונים לכינון אדם (בקליניקה ו) במרחב החינוכי.

יישום התפיסה מעגן חקירה, למידה, פיתוח ויישום של האופן בו מתקיימת התפתחות אנושית: אדם נולד ומתפתח בתוך הֶקְשֵׁר בו מבוגרים ובעלי תפקידים אחראים ליצירת תנאים המאפשרים את היותו – ילד/ה המכיר/ה במאפייניו היחודיים, מביא אותם לביטוי, חש חיוני ומלא חדווה, רואה באחרים שותפים ללמידה, יצירה ועשייה. ילד/ה אוהב/ת אדם.

תבונה אנושית זו רלוונטית לפעילותם של צוותים חינוכיים במסגרות חינוך מגוונות – פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ועוד.

על פי פסיכולוגיית ה״עצמי״, יחסיו של האדם עם העולם הסובב אותו הם בעלי חשיבות קריטית להתפתחותו (הרגשית, הקוגניטיבית, הפיזית והרוחנית). חשיבות זו של הסביבה והשפעתה על היחיד, אינה פוסקת לעולם.

בשונה מתיאוריות פסיכולוגיות אחרות המניחות שעיקר ההתפתחות והצמיחה הנפשית מתרחשת בילדות המוקדמת, קוהוט מצא כי ההתפתחות הנפשית נמשכת לאורך כל החיים, ולפיכך כל רגע של מפגש רואה עם אחר אמפתי, עשוי להיות רגע קריטי של שינוי, של צמיחה מחודשת ושל מענה לצרכים שלא קבלו מענה עדיין ועיכבו התפתחות.

"האדם זקוק לאנשים אחרים כדי להיעשות לאדם טוב יותר". ובהשאלה – התלמידים וההורים זקוקים לאיש החינוך – זולתעצמי (מושג מרכזי בתיאוריה המציג נוכחות אמפטית) מיטיב, על מנת להיות טובים יותר לעצמם ולילדיהם. כך גם, אנשי החינוך זקוקים לזולתיעצמי שיסייעו להם לחוש נראים, מסוגלים ומעוררי התפעלות ומתוך כך להתפתח מקצועית ולהיות אנשי חינוך מיטיבים.

 


מטרות התכנית

 1. רכישת ידע תיאורטי אודות התפתחות גישות המציבות את האדם ואת התפתחותו כמרכז, לרבות זו של ה. קוהוט.
 2. עיצוב שיח מקצועי המקדם תהליכים אינטרוספקטיביים (התבוננות תוך אישית של המשתתפים) בזיקה לנוכחות המקצועית ותפיסת התפקיד.
 3. רכישת כלים ופיתוח יכולת ליישום נוכחות אמפתית במרחב החינוכי, בקרב הצוות החינוכי, בין מורה לתלמיד ובין מורה להורה.
 4. רכישת עקרונות וכלים ליישום נוכחות אמפתית כחלק מתהליכי הוראה למידה - פדגוגית מעמקים.
 5. ביסוס תפיסת מסוגלות עצמית – אישית ומקצועית – המקדמת ומובילה למצוינות.
 6. רכישת כלים יישומיים ומיומנויות ליצירת תשתיות פדגוגיות ומנגנונים ארגוניים מכונני אדם, על מנת לממש את היעדים אליהם מכוונת מערכת החינוך.

 


דרכי הוראה ולמידה

 • הרצאות ושיח כיסוד ללמידה תיאורטית (הצגת תפיסות, סוגיות וכלים יישומיים).
 • שימוש בתיאורי מקרה Case Studies כבסיס לבחינת ההיבטים התיאורטיים וכיסוד לבירור תפיסות קיימות, כמו גם לבחינה של עקרונות ומאפיינים למודלים רלוונטיים נוספים Grounded Models.
 • קריאת חומרים תאורטיים ועיבודם בקבוצות למידה.
 • למידה אישית – זיהוי מאפיינים אישיים – ראויים שימור ושיפור. הרחבת מיומנויות, ודיון בדילמות ומצבים איתם מתמודד/ת הלומד/ת.
 • כתיבה רפלקטיבית המשקפת דילמות והתפתחות אישית בליווי משוב רציף מהמנחים/ות.
 • חקר עצמי ומשותף  של היבטים ארגונים חינוכיים, על מנת לזהות מאפיינים ארגוניים המקדמים כינון אדם כתשתית בתרבות הארגונית.  
 • הנחיה וליווי אישי בבניית תכנית עבודה יישומית, על מנת להביא למימוש  את התפיסה הרעיונית במרחב המקצועי.

 


נושאים עיקריים

 • פסיכולוגיית העצמי – מקורות היסטוריים ורעיוניים
 • מושגי יסוד: עצמי, אמפתיה, עצמיות וזולת עצמי
 • יחסים מכונני אדם
 • פדגוגיית מעמקים
 • התבוננות מורכבת – מאפיינים ומתודות ליישום
 • נפש של קבוצה וארגון – תהליכים מודעים ובלתי מודעים בקבוצות וארגונים
 • הנהגת מציאות (הובלת שינוי) – מהאישי אל הבין אישי, הפדגוגי והמערכתי
 • נוכחות מקצועית שבבסיסה אתיקה של נוכחות פתוחה, על - אישיתרואה אחר
 • יישום והתבוננות

 


דרישות התכנית:

נוכחות מלאה ופעילה במפגשים (למעט מקרים שלא יאפשרו נוכחות כמו: מחלה)

הגשת שתי עבודות: האחת בעקבות תהליך אינטרוספקטיבי והשנייה בעקבות פרויקט מעשי שיתבצע כחלק מהלמידה.

למסיימי התכנית, שיעמדו בדרישות, תינתן תעודה.

 


קהל יעד

התכנית  מיועדת לעוסקות/ים במעשה החינוכי: מורים, יועצים חינוכיים, מנהלים, המאמינות/ים בתכלית הומניסטית ומעוניינות/ים להרחיב ידע ומיומנויות תוך הטמעתם במרחבי החינוך המגוונים. 

התשומות המקצועיות ניתנות ע"י מרצים ומנחים מקצועיים, מרביתם בעלי רקע הן בחינוך והן בטיפול רגשי (יועצים  ארגוניים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים קליניים ופסיכואנליטיקאים). הצוות פועל כקהילה מקצועית לומדת ותומכת המשלבת למידה תיאורטית והתנסותית באמצעות חקירה והתבוננות בתיאורי מקרה מתוך חיי המעשה.

עדיפות תינתן לבעלי תואר שני / בעלי ניסיון בעבודה חינוכית / בעלי ידע בתחומי פסיכולוגיה/הנחיית קבוצות/יעוץ ארגוני.


 


היקף

סה"כ 224 שעות (כולל פרקטיקום, למידה עצמית וביצוע המשימות)

 


גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך:
מאושר לשנה"ל תשפ"ב, בהתאם לכללי משרד החינוך.

 • עוז לתמורה/עולם ישן: 224 שעות.
 • אופק חדש: 120 שעות בשבתון בלבד.

גמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.
נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז 


מועד

שלישי, בין השעות 14:00 – 19:00  אחת לשבוע

מועד פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב באוניברסיטת תל-אביב: ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021. מועדי התכנית המדויקים ייקבעו בהמשך.

התכנון הכללי הוא לקיים לימודים פרונטליים בקמפוס, אלא אם כן מפורט אחרת בעמודי התכניות שבאתר.
מגיפת הקורונה: מרכזנו יפעל עפ"י עדכוני הנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה נכון למועד הפתיחה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

 


דמי רישום:   150 ש"ח

שכר לימוד:   9,900 ש"ח

עובדי הוראה בשבתון:

קוד מוסדנו בקרנות ההשתלמות: 230

היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: 8 ש"ש

עדכון: החל משנה"ל תשפ"ב, מבוטל הסדר תשלום ב"הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל" ומוסדנו יגבה ישירות מהמורים בשבתון את מלוא תשלום שכר הלימוד והם יגישו לקרן ההשתלמות קבלות באופן עצמאי לצורך החזר כספי עפ"י תעריף הקרן, בהתאם לשעות שאושרו להם ובהתאם לכללים הנהוגים בקרנות.

 

להגשת מועמדות נדרש:

מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים והעתק תעודת השכלה.
תשלום דמי רישום.
תתקיים ועדת קבלה פנימית.

 

30/9/2021 - עדכון: 

בשלב זה התכנית לא נפתחת. באפשרותך להשאיר פרטים בטופס מתעניין.ת 
במידה שתכנית זו תוצע שוב בהמשך, תישלח אליך הודעה.

נשמח להציע לך תכניות לימוד אחרות - לשיחה בצ'אט

 

 

תקנון המרכז

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז

טלפונים: 6408162, 03-6408466
דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

 


רשימה חלקית של מרצות ומרצים בתוכנית:
 

ד"ר אתי חגי
מרצה וחוקרת חינוכית, משלבת בעבודתה פילוסופיה פסיכואנליטית. פרסמה מאמרים וחמישה ספרים, שני האחרונים מציגים את האינטגרציה בין פסיכואנליזה לחינוך: "חינוך מבקש משמעות" (2015), "חינוך רואה מורכבות" (2018). מדריכה בין אישית ויועצת ארגונית, עוסקת שנים בקידום תהליכי שינוי אישיים, קבוצתיים ומערכתיים. ​חברה באיגוד הארצי והבינלאומי של פסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות.

 

גליה אריאלי
קרימינולוגית קלינית  ופסיכואנליטיקאית. בעלת קליניקה פרטית ומרצה במגוון מסגרות טיפוליות וחינוכיות. לאחר שחינכה נערים ונערות שנשרו ממסגרות לימוד פורמליות, יזמה, הקימה ונהלה את תכנית מל"א (מרחב למידה אחר). התכנית מציעה מענים מותאמים לתלמידים שמערכת החינוך מתקשה להתמודד איתם כשביסודה אמונה בחשיבות נוכחותו של המורה והבנתו את עולמם הרגשי של תלמידים.

 

ד״ר זוהר מליניאק
מרצה במסגרות להכשרת מורים, מורה לפיזיקה ומתמטיקה, ניהל שני בתי ספר. עוסק בממשק שבין תורת הקוונטים וחינוך כחלק ממסע ״חיפוש אמת וחיים ראויים״ הכולל עיסוק בזיקות בין הסדר של העולם-הקוונטי ובין ההכרה-האנושית, חיים של שיתוף-פעולה וחינוך.

 

חנה גרינברג
פסיכולוגית קלינית-מדריכה, פסיכואנליטיקאית למבוגרים ולילדים, מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. מטפלת בקליניקה פרטית, מדריכה ומלמדת במסגרות שונות. חברת סגל בתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית בודהיסטית "רוח אדם" וחברת וועד באיגוד ישראלי לפסיכולוגית העצמי וחקר הסובייקטיביות.

 

יהודית מור
פסיכולוגית חינוכית, מדריכה, בוגרת התכנית לפסיכותרפיה במכון הפסיכואנליטי בירושלים, בוגרת התכנית ״פסיכולוגיה של העצמי והמעשה הטיפולי״ באונ׳ תל אביב, מדריכה בתוכנית פסיכותרפיה ברוח פסיכולוגית העצמי. מטפלת בילדים מתבגרים ובמבוגרים בקליניקה פרטית, מנהלת המרכז לפסיכותרפיה בילדים עם לקויות למידה, שפ״ח בירושלים בשנים 2005 – 2016.

 

עדנה להב-צימרמן
מטפלת במוסיקה בהכשרתה ופסיכולוגית קלינית. אנליטיקאית בהכשרה בתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית בודהיסטית ״רוח-אדם״. עוסקת בכתיבה פסיכואנליטית ובעלת קליניקה בתל-אביב.  במשך עשרים שנה הייתה חלק מעמותה לילדים בסיכון, לילדים על הרצף האוטיסטי - טיפלה, ריכזה יחידות-גניות והדריכה צוותים חינוכיים. מייסדת ורכזת של גן "קטנטנים" במרפאת רמת-חן לפעוטות עם ASD.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>