• ראשי
 • חינוך מבקש משמעות: המעשה החינוכי והפסיכואנליזה של ה״עצמי״

  עודכן: 03.02.2021

  בשיתוף עם: האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי וחקר הסובייקטיביות

  יועצת אקדמית, רכזת הפיתוח המקצועי ומרצה בכירה בתכנית: ד"ר אתי חגי

  בתכנית יקחו חלק מרצים נוספים. צוות המרצים יכלול בנוסף פסיכואנליטיקאים ואנשי טיפול חינוך בכירים.

  ד"ר אתי חגי - מרצה וחוקרת חינוכית, משלבת בעבודתה פילוסופיה פסיכואנליטית. פרסמה מאמרים וחמישה ספרים, שני האחרונים מציגים את האינטגרציה בין פסיכואנליזה לחינוך: "חינוך מבקש משמעות" (2015), "חינוך רואה מורכבות" (2018). מדריכה בין אישית ויועצת ארגונית, עוסקת שנים בקידום תהליכי שינוי אישיים, קבוצתיים ומערכתייםחברה באיגוד הארצי והבינלאומי של פסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות.

   

  --- שנת הלימודים תשפ"א ---


  פסיכולוגיית העצמי הינה הגות ומעשה הומנסטי מייסודו של היינץ קוהוט. להרחבה ניתן לקרוא מעט באתר האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי

  רענן קולקה פתח דבר לפתיחת האתר


  הקדמה:

  משרד החינוך דוגל ומקדם בשנים האחרונות מדיניות של הכלה ופרסונליזציה – ראיית התלמיד על מכלול צרכיו, כישוריו וייחודיותו.

  פסיכולוגיית העצמי, הינה תפיסה המעניקה לצוותים חינוכיים תפיסה, ידע וכישורים, המאפשרים להם לנסח את תכלית המעשה החינוכי ככינון אדם, ובהלימה לכך:

  • להרחיב ידע וכלים ביחס למהות האדם והאופן בו הוא מתפתח והופך חיוני ומיטיב לעצמו ולסובבים אותו.
  • לדעת את עצמם.
  • לרכוש עקרונות תיאורטיים ודרכים מעשיות למימוש יכולות אלה במרחב החינוכי.

  כל אלה מתוך אנושיות עמוקה, יצירתיות וגמישות.

  מדברי לומדים בשנה החולפת:

  "בקורס הזה יש שילוב נדיר בין תיאוריה, מעשה ורוח. מושגים מרכזיים בפסיכולוגיה מתחברים להוויה שלנו באמצעות תהליך התבוננות פנימית וחיבור לשטח. מילת המפתח היא מיזוג – מיזוג .. "

  "חינוך מבקש משמעות כשמו כן הוא – אם את/ה מבקש/ת משמעות בעבודת החינוך – זה קורס בשבילך"

  "השאלה העומדת במרכז המפגשים בקורס היא מהם המאפיינים והתכונות של איש חינוך המבקש להיטיב עם התלמידים והמורים"

  "אני במסע בלתי פוסק שמטרתו להכיר את עצמי תוך קבלת כלים להתבוננות פנימית וחיצונית באחר"

  "כדי להבין אחרים חובה להבין את האני הפנימי שלי קודם"

  למעשה, מאפשרת התפיסה התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי, לאנשי החינוך, הבנה מעמיקה של  צורכי העצמי - הן של המורה והן של התלמיד. היא מהווה מעטפת רעיונית ומעשית ליצירה של המעשה החינוכי כהוויה אנושית ומכילה.

  התוכנית מתבססת על שילוב ומזיגה בין שלשה שדות הגות רוח ומעשה, הרלוונטיים להרחבת ההבנה והיישום של תהליכים מכונני אדם: פסיכואנליזה, חינוך וחשיבה ארגונית מורכבת.


  תשתית תפיסתית

  פסיכולוגיית העצמי מציעה מצע רעיוני ותפיסה אתית המכוונים לכינון אדם (בקליניקה) ובמרחב החינוכי.

  יישום התפיסה מעגן חקירה, למידה, פיתוח ויישום של האופן בו מתקיימת התפתחות אנושית: אדם נולד ומתפתח בתוך הֶקְשֵׁר בו מבוגרים ובעלי תפקידים אחראים ליצירת תנאים אמפתיים. תבונה אנושית זו, באה לביטוי בפעילותם של צוותים חינוכיים במסגרות חינוך מגוונות – פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ועוד.

  על פי פסיכולוגיית העצמי, יחסיו של האדם עם העולם הסובב אותו הם בעלי חשיבות קריטית להתפתחותו (הרגשית, הקוגניטיבית, הפיזית והרוחנית). חשיבות זו של הסביבה והשפעתה על היחיד, אינה פוסקת לעולם. בשונה מתיאוריות פסיכולוגיות אחרות המניחות שעיקר ההתפתחות והצמיחה הנפשית מתרחשת בילדות המוקדמת, קוהוט סבור שההתפתחות הנפשית נמשכת לאורך כל החיים, ולפיכך כל רגע של מפגש איכותי עם אחר אמפתי, עשוי להיות רגע קריטי של שינוי, של צמיחה מחודשת ושל מענה לצרכים שלא קבלו מענה ועכבו התפתחות.

  "האדם זקוק לאנשים אחרים כדי להיעשות לאדם טוב יותר". ובהשאלה – התלמידים וההורים זקוקים לאיש החינוך – זולתעצמי (מושג מרכזי בתיאוריה המציג נוכחות אמפטית) מיטיב, על מנת להיות טובים יותר לעצמם ולילדיהם. כך גם, אנשי החינוך זקוקים לזולתיעצמי שיסייעו להם לחוש נראים ומעוררי התפעלות ומתוך כך להתפתח מקצועית ולהיות אנשי חינוך מיטיבים.


  מטרות התכנית

  1. רכישת ידע תיאורטי אודות התפתחות גישות פסיכואנליטיות, לרבות זו של ה. קוהוט.
  2. עיצוב שיח מקצועי המקדם תהליכים אינטרוספקטיביים (התבוננות תוך אישית של המשתתפים) בזיקה לנוכחות המקצועית ותפיסת התפקיד.
  3. רכישת כלים ופיתוח יכולת ליישום נוכחות אמפתית במרחב החינוכי, בקרב הצוות החינוכי, בין מורה לתלמיד ובין מורה להורה.
  4. רכישת עקרונות וכלים ליישום נוכחות אמפתית כחלק מתהליכי הוראה למידה - פדגוגית מעמקים.
  5. ביסוס תפיסת מסוגלות עצמית – אישית ומקצועית – המקדמת ומובילה למצוינות.
  6. רכישת כלים יישומיים ומיומנויות ליצירת תשתיות פדגוגיות ומנגנונים ארגוניים מכונני אדם, על מנת לממש את היעדים אליהם מכוונת מערכת החינוך.


  דרכי הוראה ולמידה

  • הרצאות ושיח כיסוד ללמידה תיאורטית (הצגת תפיסות, סוגיות וכלים יישומיים).
  • שימוש בתיאורי מקרה Case Studies כבסיס לבחינת ההיבטים התיאורטיים וכיסוד לבירור תפיסות קיימות, כמו גם לבחינה של עקרונות ומאפיינים למודלים רלוונטיים נוספים Grounded Models.
  • קריאת חומרים תאורטיים ועיבודם בקבוצות למידה.
  • למידה אישית – זיהוי מאפיינים אישיים – ראויים שימור ושיפור. הרחבת מיומנויות, ודיון בדילמות ומצבים איתם מתמודד/ת הלומד/ת.
  • כתיבה רפלקטיבית המשקפת דילמות והתפתחות אישית בליווי משוב רציף מהמנחים/ות.
  • חקר עצמי ומשותף  של היבטים ארגונים חינוכיים, על מנת לזהות מאפיינים ארגוניים המקדמים כינון אדם כתשתית בתרבות הארגונית.  
  • הנחיה וליווי אישי בבניית תכנית עבודה יישומית, על מנת להביא למימוש  את התפיסה הרעיונית במרחב המקצועי.

  אפשרויות תעסוקה

  הפעילות החינוכית ברוח התוכנית מיושמת כיום במספר מסגרות חינוך בארץ. למסיימי התוכנית בהצלחה תינתן אפשרות להשתלב כחלק מצוות המנחים/ות.


  נושאים עיקריים

  • פסיכולוגיית העצמי – מקורות היסטוריים ורעיוניים
  • מושגי יסוד: עצמי, אמפתיה, עצמיות וזולת עצמי
  • יחסים מכונני אדם
  • פדגוגיית מעמקים
  • אתיקה של נוכחות פתוחה, על אישיתאתיקה של ראיית אחר
  • התבוננות מורכבת – מאפיינים ומתודות ליישום
  • נפש של קבוצה וארגון – תהליכים מודעים ובלתי מודעים בקבוצות וארגונים
  • הנהגת מציאות (הובלת שינוי) – מהאישי אל הבין אישי, הפדגוגי והמערכתי
  • נוכחות מקצועית אתית
  • יישום והתבוננות

   

  למסיימי התכנית, שיעמדו בדרישות, תינתן תעודה.


  קהל יעד

  התכנית  מיועדת לעוסקות/ים במעשה החינוכי: מורים, יועצים חינוכיים, מנהלים, המאמינות/ים בתכלית הומניסטית ומעוניינות/ים להרחיב ידע ומיומנויות תוך הטמעתם במרחבי החינוך המגוונים. 

  התשומות המקצועיות ניתנות ע"י מרצים ומנחים מקצועיים, מרביתם בעלי רקע הן בחינוך והן בטיפול רגשי (יועצים  ארגוניים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים קליניים ופסיכואנליטיקאים). הצוות פועל כקהילה מקצועית לומדת ותומכת המשלבת למידה תיאורטית והתנסותית באמצעות חקירה והתבוננות בתיאורי מקרה מתוך חיי המעשה.

  עדיפות תינתן לבעלי תואר שני / בעלי ניסיון בעבודה חינוכית / בעלי ידע בתחומי פסיכולוגיה ו/או קבוצות ו/או יעוץ ארגוני
   


  היקף

  38 מפגשים אחת לשבוע בימי שלישי, בין השעות 15.00 – 20:00

  סה"כ 224  שעות (כולל פרקטיקום, למידה עצמית וביצוע המשימות)

   


   

  גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך:

  מוכר לגמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.

  נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
  טופס בקשת מסלול אישי - יועלה לכאן בהמשך


  עוז לתמורה/עולם ישן: 224 שעות.
  אופק חדש: 120 שעות בשבתון בלבד.


   


  מיקום:  אוניברסיטת תל אביב

  דמי רישום:   150 ש"ח

  שכר לימוד:   9,900 ש"ח
  לעובדי הוראה בשבתון, מותנה באישור קרן ההשתלמות, עד 8 ש"ש מהקרן והשלמה ע"י המשתתף (סכום יעודכן בהמשך)

  להגשת מועמדות נדרש:

  מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים והעתק תעודת השכלה.
  תשלום דמי רישום.
  תתקיים ועדת קבלה פנימית.

   

  עדכון: נדחה.  ניתן להירשם כמתעניין לשנה הבאה תשפ"ב

  קישור לטופס הרשמה

   

  תקנון המרכז

   

  לפרטים נוספים - מזכירות המרכז
  טלפונים: 6408162, 03-6408466
  דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive