פיתוח דיאלוג חינוכי-פילוסופי

סדנה קבוצתית

רכז התכנית ומנחה: יהונתן אורן, MA בפילוסופיה

 

 

יהונתן אורן

MA בפילוסופיה.

מנחה קבוצות ויועץ לארגונים. חוקר יחסים בין תפיסות רעיוניות לבין החלטות וסגנון חיים. ואת היכולת שלנו להתפתח ולהתקדם באמצעות שיפור מתמיד של ההבנה של הנחות היסוד שלנו.

 

רציונל:

מה צריך להיות היחס שלנו לסמכות? האם חברות בקבוצה פוגעת באוטונומיה האישית שלנו? האם יש רק אמת אחת, נכונה לכולם? האם ניתן לגשר בין מסורות מחשבה שונות? באופן מסורתי, שאלות אלו נחקרות במסגרת האקדמיה. חשוב יותר, לכל אחד מאתנו יש פילוסופיה אישית שעמה הוא מתנהל בעולם, ומשפיעה הן על חשיבתו והן על פעולותיו. פילוסופיה זאת אינה בהכרח ברורה, בהירה או מנוסחת באופן אקדמי. היא באה לידי ביטוי בהנחות יסוד במחשבה שלנו, שלפעמים אפילו אינן מודעות לנו.

היכרות עם הנחות היסוד שלנו ובירורן יכולים לאפשר לנו להיות יותר מודעים לדרכי החשיבה וההתנהלות שלנו, ולהעמיד דרכים אלה תחת בחינה ביקורתית. כך אנחנו יכולים להשיג יותר שליטה בחיינו ולהגדיל את אפשרויות הבחירה והפעולה שלנו.

בדיאלוג עם הזולת, לרוב כל אחד מהצדדים מגיע עם סט הנחות שונה. פעמים רבות הדיאלוג נכשל בגלל הפער בהנחות היסוד בין הצדדים. אבל כישלון זה אינו גזירת גורל. בדיאלוג עם הזולת אנחנו יכולים לחשוף חלק מההנחות שלנו, וגם לסייע לזולת לראות את הנחות היסוד שלו. כך אנחנו יכולים לקיים דיאלוג מקדם עבור המשתתפים.

התכנית בנויה במתכונת של סדנה קבוצתית בה הדיאלוג משמש לבירור שאלות פילוסופיות, כפי שהן משתקפות בקורפוס הפילוסופי ובחיי היום-יום. נדון בפילוסופים אשר מייצגים תפיסות עולם חלופיות בפילוסופיה של מאה ה-20. בקורס תתאפשר בחינה של השאלות והנחות היסוד הפילוסופיות של המשתתפים. תשומת לב מיוחדת תוקדש להשלכות של הבחירות הפילוסופיות על זהות וסגנון חיים.

 

מטרות:

  • שיפור הכלים לדיאלוג בחיי היומיום ובנושאים רעיוניים
  • בירור של הפילוסופיה האישית והשפעתה על סגנון החיים בפועל

 

בין הנושאים שיידונו בקורס:

  • יצירה ושימור מרחב של דיאלוג שמאפשר דיון פתוח בנושאים רעיוניים;
  • מיפוי רעיונות על פני צירים שונים ובניית מפות של עולם הרוח;
  • הקשרים בין סגנון חיים אישי לבין עולם הרעיונות;
  • מחסומים וקשיים רעיוניים: היכן נחסמת המחשבה;
  • יצירת שינוי בסגנון חיים בזיקה לשינוי עמדות ורעיונות.

 

תכנים מרכזיים:

פתיחות מול דוגמטיות בדיאלוג; אוטונומיה וסמכותנות; יחסי כוח והשפעתם על אפשרות הדיאלוג; העצמי כמעטפת של הנחות היסוד הרעיוניות; הקשרים בין פסיכולוגיה לבין פילוסופיה אישית; טבע מול מוסכמה; מסגרות מחשבה ומקומה של המסורת בחיי אדם; נרטיב כזהות אישית ומקום האמת בחיי אדם.

 

קהל יעד: אנשים שעבודתם כרוכה בהוראה, הדרכה וניהול. בעלי תואר ראשון ומעלה.

 

היקף:  30 שעות

 

מועד: חמישי, 16:15 - 19:30

דמי רישום: 150 ש"ח

שכר לימוד: 1,000 ש"ח

 

 

להגשת מועמדות נדרש:

מילוי טופס הרשמה בצירוף העתק תעודת השכלה אקדמית

תשלום דמי רישום.

 

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז - טלפונים: 6408466, 03-6408162

דוא"ל    morim@tauex.tau.ac.il

להרשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive