מורה יוזם – מתודולוגית PBL כמנוף לקידום למידה משמעותית

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לעו"ה לקידום לדרגות 9-7

מנחות: עדי כץ ומור בן עמי

רציונל

PBL -   Project Based Learning או בשם העברי למ"פ (למידה מבוססת פרויקטים).

היא שיטת לימוד הנעשית באופן של חקר פעיל המניב בסופו תוצר בעל משמעות, אשר מניע את פעילויות התלמידים. הלמידה כרוכה בהשלמת מטלות מורכבות ברמת הידע והמיומנויות, לרב תוך עבודה בקבוצות, יצירת טיוטות מרובות ותוצרי ביניים ולבסוף יצירת התוצר הסופי.

המשכו של התהליך הוא הצגת התוצר בפני קהל (פרזנטציה): התלמידים מציגים את התוצר (פעמים תוך שיתוף הקהל עצמו). בסוף הפרויקט מבצע כל תלמיד תהליך רפלקטיבי בו הוא מציג את תהליך הלמידה שחווה באופן אישי.

לימוד בשיטה זו משנה את תפקידו של המורה- לא עוד מורה מסורתי האחראי להעברת הידע, אלא מורה המשמש כמנחה וכמלווה בתהליך החקירה. הדבר מאפשר גם חוויית למידה משמעותיות וגם היכרות מעמיקה עם עולם התוכן של התלמידים ובסיס לקשר אישי ולאינטראקציה משמעותית.

בבסיס השיטה ניצב הרצון ליצור למידה בה קיים אתגר אינטלקטואלי, קשר לעולם האמיתי, יכולת של כל תלמיד לבטא את קולו האישי, התנסות בשיתוף פעולה, פיתוח מיומנויות המאה ה-21 וכן פיתוח יכולות רפלקטיביות.

הערכה בשיטת הלמ"פ אינה  מתייחסת לתוצר הסופי של הפרויקט בלבד, אלא גם לתהליך הלמידה והעבודה לאורך כל הפרויקט.

הרעיון העומד בבסיס התכנית הוא למידת שיטת לימוד זו תוך התנסות מעשית, על מנת להעניק למורים כלים משמעותיים ופרקטיים לעולמם הבית ספרי. לכן, המשתתפים בתכנית יעבדו על פרויקט בעל משמעות עבורם, תוך התנסות בלמידה מבוססת פרויקטים באופן פעיל.

 

מטרות

 1. היכרות מעמיקה עם שיטת  ה-pbl , תפיסת העולם העומדת בבסיסה ויתרונותיה בקידום למידה משמעותית
 2. בניית יוזמה המבוססת על מתודולוגיית ה-pbl ויישומה בבית הספר
 3. הבנת תפקידו של המורה  ביישום יעיל של מתודולוגיה זו

 

ראשי פרקים לשנתיים

 • בירור ערכי וצרכים בית ספריים.
 • מהי למידה מבוססת פרויקטים (היבט כוללני)
 • "שאלה פורייה"  - מהי? כיצד מייצרים?
 • תוצר סופי ותוצרי ביניים – הסבר מושגי, מגוון תוצרים אפשריים, כיצד מתאימים תוצרים לפרויקט, למשאבים קיימים ולתלמידים שונים.
 • בניית ימ"ה לפרויקט (ידע, מיומנויות, הרגלים) – הסבר המושגים, סוגי מיומנויות.
 • עבודה עם ציר פרויקט. בניית ציר זמנים ותכנים, משוב.
 • הערכה – על מה וכיצד - בניית מחוון הערכה לפרויקט, שיטות להערכה חלופית.
 • לפני יציאה לשטח – כיוונון וטיוב פרויקט על פי עקרונות מנחים.
 • כיצד נראה שיעור PBL טוב? במה שונה מ"שיעור רגיל".
 • יוצאים לדרך -  בניית יום חשיפת פרויקט
 • "קשה – לא רק בלחם": התמודדות עם אתגרים שונים  במהלך הפרויקט, סדירויות בית ספריות, קשר עם גורמי חוץ
 • חגיגת תוצרים – מדוע, כיצד ומתי?
 • POL- הצגת תהליך הלמידה.
 • עקרונות למשוב מקדם.
 • חשיפה לקיים- סיור בבתי ספר, שיח מנהלים, שיח תלמידים.
 • הצגת תוצרי ההשתלמות ותהליך הרפלקציה+ משוב עמיתים

*יתכנו שינויים בהתאם לצורך

מתודולוגיות בהן יעשה שימוש:

סדנאות חווייתיות, עבודה קבוצתית בקהילת לומדים, צפייה בסרטונים, דיונים, וידאו קונפרנס, מפגשים אישיים.

 

היקף: 75 שעות בכל שנה. סה"כ 150 שעות

מועד: יום רביעי, 16:00 - 19:15  אחת לשבועיים

 

להרשמה:

בתכנית זו לא נדרש תשלום דמי השתתפות, אולם יידרש תשלום דמי ביטול בסך 130 ש"ח לביטול רישום/השתתפות בשנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

יש למלא טופס הרשמה 

מספר המקומות מוגבל.

​רכזת ארגונית: הילית קוגמן , טלפון להתקשרות: 03-6406260  דוא"ל: morim@post.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive