חינוך מונטסורי בגני ילדים

עודכן: 01.12.2021

-- בחינוך הציבורי והפרטי --

חינוך מונטסורי בגני ילדים

מרצים: ד"ר שלומית אביב, דנה נגלר

מרצה אורח: ניר רווה---  שנת הלימודים תשפ"ב  ---

 

 

קהל יעד

גננות וגננים במגזר הציבורי והפרטי המעוניינות/מעוניינים להעמיק את הידע בתחום החינוך המונטסורי ו/או לרכוש כישורים ומיומנויות לחינוך והוראה בשיטת מונטסורי בגנים.

 

רציונל התכנית

אנשי חינוך מתמודדים עם סוגיות המנסות להתאים את הלמידה לתפקודי הלומד במאה ה-21 ובהלימה לתפיסת הגן העתידי.

הדיון נסוב סביב שאלות הנוגעות להתמודדות עם סביבה משתנה כל העת, האמצעים הטכנולוגיים, ההיבטים הרגשיים והחברתיים וההתייחסות לשונות. כל אלה גורמים לאנשי חינוך לבחון תיאוריות אשר הותוו בעבר אל מול ניסיונות להבין מגמות עתידיות ולחפש פתרונות הולמים.

שיטת החינוך של מונטסורי, המבוססת על מחקר, קיימת למעלה מ-100 שנים, ורלוונטית כיום יותר מתמיד. מריה מונטסורי, שמה לה במרכז שיטתה את הילד, ייחסה חשיבות רבה לשלבי ההתפתחות, אותם הגדירה, וכן לצרכיו ולנטיות לבו של הילד,  וּפעלה  להביא לכדי מימוש מרבי את הפוטנציאל הגלום בו כישות הוליסטית של גוף-נפש-רוח. מונטסורי הקפידה להדגיש, כאבני יסוד של שיטתה, את הכבוד הבלתי מסויג שרוכש המדריך/מנחה/הגננת לילד והתחושה שהוא או היא מאמינים בכוחו וּביכולותיו, את החופש הניתן לילד והיכולת לבחור באופן עצמאי ולהתנהל באופן עצמאי, את הסביבה הלימודית ודמות המדריך כגורמים חשובים בחינוך הילד ובהתפתחותו.

מחקרים רבים שנערכו לאורך השנים על שיטתה של מונטסורי, מצביעים על כך שילדים שהתחנכו על-פי שיטתה, הצליחו להגיע מוכנים היטב לחייהם כבוגרים הן מבחינה אקדמית, והן מבחינה חברתית ורגשית. מעבר לציונים הגבוהים, הם מדורגים מעל הממוצע בקריטריונים של עמידה ביעדים, הצגת אחריות, שאילת שאלות נוקבות, הפגנת התלהבות מלמידה והסתגלות למצבים חדשים.

היכרות מעמיקה עם עקרונות החינוך של מונטסורי, הבנתם, הדגש שניתן להתפתחות  המיומנויות החברתיות, להתמודדות עצמאית, לתחושת המסוגלות  ולעבודת הצוות – היא בעלת ערך רב. זאת בתוספת פרשנות עכשווית לעקרונות,  והקישור של אלה למיומנויות המאה ה-21 ולאופן יישומם במסגרות חינוכיות, כמו גם קידום הכשרה פרקטית של גננות לעבודה בדרך זו,  על מנת שתוכלנה לפעול לאור העקרונות, להפיצם וליישמם בתוך מערכת החינוך. כל אלה עשויים להוביל לשיפור ניכר באופן ההתמודדות של החינוך הקדם יסודי עם אתגרי המאה ה- 21.

עד כה, על אף ששיטת חינוך מונטסורי הופכת להיות פופולרית יותר ויותר בישראל,  לא קיימת מסגרת אקדמית עבור אנשי חינוך שרוצים להעמיק בה ולרכוש כישורים ומיומנויות שיאפשרו להם ליישמה בעבודתם.

לאור זאת, החלטנו באוניברסיטת תל-אביב, במרכז לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, לפתוח תכנית אשר תכשיר גננות/גננים לפעול על-פי עקרונות אלה, וליישמם, מתוך הבנה שיש בשיטת חינוך זו מענה ורלבנטיות להתמודדות, הלכה למעשה, עם האתגרים הנוגעים בליבת החינוך: תהליכי הלמידה בהלימה להתפתחות הילדים, פיתוח כישורים אישיים ומיומנויות חברתיות. 

 


מטרות

 1. להכיר לעומק את התפיסה, העקרונות ודרכי הפעולה ע"פ שיטת מונטסורי בהלימה לתפיסת הגן העתידי ואת הרלוונטיות של אלה להתמודדות עם אתגרי החינוך בעידן הנוכחי.
 2. ללמוד אודות יישום עקרונות אלה בסביבה המובנית בגני הילדים ובתחומי הדעת השונים.
 3. להתנסות ביישום העקרונות תוך קבלת ליווי ותמיכה.

 


תכנים מרכזיים

 • הפילוסופיה החינוכית של שיטת מונטסורי
 • מישורי ההתפתחות  על-פי  מונטסורי
 • מושגי מפתח בשיטת מונטסורי
 • המח הסופג, תקופות רגישות ונורמליזציה
 • הסביבה כחלל מחנך
 • דמות המדריכה/גננת – המבוגר המונטסוריאני בחלל הכיתתי
 • הבניית תהליך הלמידה
 • תחומי הדעת ע"פ עקרונות מונטסורי ובחינת התאמתם לתכנית הלימודים
 • חושים
 • כישורים לחיים
 • חשבון – פיתוח חשיבה מתמטית
 • גאומטריה
 • שפה
 • גאוגרפיה
 • מדעים
 • תרבויות
 • חינוך יער/מדבר
 • ניהול כיתה, סדר יום והכנת תכניות (מסגרת ובצמיחה)
 • עקוב אחר הילד – “follow the child”
 • דרכי למידה ודרכי מעקב, ותצפיות – הפדגוגיה של ההקשבה
 • יצירתיות, חשיבה חזותית ותפקידן של האומנויות בהתפתחות הילד
 • המשולש המונטסוריאני: ילד, מבוגר, סביבה, ובכלל זה ההתייחסות לילד, מדריך, הורה
 • הילד הרוחני וחינוך לשלום
 • חוסן רגשי ונפשי אצל ילדים בגיל הרך – אינטליגנציה רגשית

 


דרכי ההוראה

חיבור בין עקרונות לפרקטיקה, הרצאות, סדנאות, התנסויות.

 


דרישות התכנית

 1. נוכחות מלאה בכל מפגשי הקורס.
 2. הגשת אלבומי תחומי דעת: כישורי חיים, חושים, שפה, חשבון, גיאוגרפיה אמנות ומדעים
 3. תכנון וכתיבה של מערכי שיעור בתחומים השונים כנדרש
 4. תכנון  ופיתוח של שני תרגילים  בכל תחום דעת וכתיבתם

תעודת סיום:

לעומדים בדרישות התכנית תינתן תעודת סיום מטעם המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת תל-אביב.

 


היקף לימודים

60 שעות לימוד + 24 שעות התנסות מעשית בגנים נבחרים בשיטת מונטסורי


גמול השתלמות משרד החינוך:
מאושר לשנה"ל תשפ"ב, בהתאם לכללי משרד החינוך.

 • 60 שעות לעו"ה באופק חדש בשבתון בלבד

גמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.
נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז

 


מועד:

ימי שני, בין השעות 16:30 - 20:00

מחזור ינואר - 12 מפגשים בין המועדים:  10/01/2022  עד  28/03/2022

ייתכנו שינויים. 

מיקום: שילוב בין מקוון ופנים אל פנים באוניברסיטת תל-אביב ובגנים נבחרים

מגיפת הקורונה: מרכזנו יפעל עפ"י עדכוני הנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה נכון למועד הפתיחה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

 


דמי רישום:   100 ש"ח

שכר לימוד:   4,000 ש"ח

 

עובדי הוראה בשבתון:

קוד מוסדנו בקרנות ההשתלמות: 230

היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: 2 ש"ש

עדכון: החל משנה"ל תשפ"ב, מבוטל הסדר תשלום ב"הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל" ומוסדנו יגבה ישירות מהמורים בשבתון את מלוא תשלום שכר הלימוד והם יגישו לקרן ההשתלמות קבלות באופן עצמאי לצורך החזר כספי עפ"י תעריף הקרן, בהתאם לשעות שאושרו להם ובהתאם לכללים הנהוגים בקרנות.

 

הרשמה:

יש למלא טופס הרשמה בצירוף קורות חיים, ותשלום דמי רישום.

קישור לטופס הרשמה  

פתיחת הטופס בדפדפן כרום chrome 

 

תקנון המרכז

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז

טלפונים: 6408162, 03-6408466
דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>