חינוך מונטסורי בבתי הספר בדגש על מיומנויות המאה ה-21

עודכן: 28.04.2021

חינוך מונטסורי

קישור להרצאה ביוטוב:
​עיצוב החינוך במאה ה-21 דר' שלומית אביב 
https://www.youtube.com/watch?v=NpIfeyCN04I

יועצת אקדמית: ד"ר שלומית אביב

מרצים:  ד"ר שלומית אביב, דנה ברדן נגלר, ניר רווה, אירית שטיין, ד"ר דני יוגב ​ומרצים אורחים

 

--- שנת הלימודים תשפ"ב ---

 

רציונל התכנית

אנשי חינוך מתמודדים עם סוגיות המנסות למצוא פתרונות לחינוך, להוראה וללמידה במאה ה-21. הדיון נסוב סביב שאלות הנוגעות לרלבנטיות של בתי הספר, ההתמודדות עם סביבה משתנה כל העת, האמצעים הטכנולוגיים, ההיבטים הרגשיים והחברתיים, טיפוח הלומד העצמאי וההתייחסות לשונות. כל אלה גורמים לאנשי חינוך לבחון תיאוריות אשר הותוו בעבר אל מול ניסיונות להבין מגמות עתידיות ולחפש פתרונות הולמים.

שיטת החינוך של מונטסורי, המבוססת על מחקר, קיימת למעלה מ-100 שנים, ורלוונטית כיום יותר מתמיד. מריה מונטסורי, שמה לה במרכז שיטתה את הילד, ייחסה חשיבות רבה לשלבי ההתפתחות אותם הגדירה, לצרכיו ולנטיות לבו, וּפעלה  להביא לכדי מימוש מרבי את הפוטנציאל הגלום בו כישות הוליסטית של גוף-נפש-רוח. מונטסורי הקפידה להדגיש, כאבני יסוד של שיטתה, את הכבוד הבלתי מסויג שרוכש המדריך/מנחה/מורה לילד והתחושה שהוא מאמין בכוחו וּביכולותיו, את החופש הניתן לילד והיכולת לבחור באופן עצמאי ולהתנהל באופן עצמאי, וכן את הסביבה הלימודית ודמות המדריך כגורמים חשובים בחינוך הילד ובהתפתחותו.

מחקרים רבים שנערכו לאורך השנים על שיטתה של מונטסורי, מצביעים על כך שילדים שהתחנכו על-פי שיטתה, הצליחו להגיע מוכנים היטב לחייהם כבוגרים הן מבחינה אקדמית, והן מבחינה חברתית ורגשית. מעבר לציונים הגבוהים, הם מדורגים מעל הממוצע בקריטריונים של עמידה ביעדים, הצגת אחריות, שאילת שאלות נוקבות, הפגנת התלהבות מלמידה והסתגלות למצבים חדשים.

הכרות מעמיקה עם עקרונות החינוך של מונטסורי, הבנתם, הדגש שניתן להתפתחות  המיומנויות החברתיות, להתמודדות עצמאית, לתחושת המסוגלות  ולעבודת הצוות – היא בעלת ערך רב. זאת בתוספת פרשנות עכשווית לעקרונות,  והקישור של אלה למיומנויות המאה ה-21 ולאופן יישומם במסגרות חינוכיות,   כמו גם קידום הכשרה פרקטית של מורים לעבודה בדרך זו,  כדי שיוכלו לפעול לאור העקרונות, להפיצם וליישמם בתוך מערכת החינוך -  עשויה להוביל לשיפור ניכר באופן ההתמודדות של מוסדות החינוך עם אתגרי המאה ה- 21.

עד כה, על אף ששיטת חינוך מונטסורי הופכת להיות פופולרית יותר ויותר בישראל,  לא קיימת מסגרת אקדמית עבור אנשי חינוך שרוצים להעמיק בה ולרכוש כישורים ומיומנויות שיאפשרו להם ליישמה בעבודתם.

לאור זאת, החלטנו באוניברסיטת תל-אביב, במרכז לפיתוח אנשי חינוך, לקבץ את המומחים בארץ בתחום חינוך מונטסורי ולפתוח תכנית אשר תכשיר מורים ואנשי חינוך לפעול ע"פ עקרונות אלה, וליישמם, מתוך הבנה שיש בשיטת חינוך זו מענה ורלבנטיות להתמודדות, הלכה למעשה, עם האתגרים הנוגעים בליבת החינוך: תהליכי הלמידה בהלימה להתפתחות הילדים, פיתוח כישורים אישיים ומיומנויות חברתיות. הכשרת מורים מומחים בתחום תאפשר בנייה של קהילה לומדת אשר תהווה רשת תמיכה לאנשי החינוך, הבוחרים בדרך זו.

 


מטרות

 1. להכיר לעומק את התפיסה, העקרונות ודרכי הפעולה ע"פ שיטת מונטסורי ואת הרלוונטיות של אלה להתמודדות עם אתגרי החינוך בעידן הנוכחי.
 2. ללמוד אודות יישום עקרונות אלה בסביבה החינוכית ובתחומי הדעת בארגוני חינוך הפועלים ע"פ  חינוך מונטסורי ולבחון התאמתם למערכת הקיימת.
 3. להתנסות ביישום העקרונות תוך קבלת ליווי ותמיכה.
 4. לפתח קהילה לומדת של אנשי חינוך הפועלת ע"פ עקרונות מונטסורי ומהווה מרחב ללמידה וצמיחה לאנשי חינוך.

 


תכנים מרכזיים

 • הפילוסופיה החינוכית של שיטת מונטסורי
 • שלבי ההתפתחות  על-פי  מונטסורי
 • מושגי מפתח בשיטת מונטסורי
 • הסביבה כחלל מחנך
 • דמות המדריך והמחנך – המבוגר המונטסוריאני בחלל הכיתתי
 • הבניית תהליך הלמידה
 • תחומי הדעת ע"פ עקרונות מונטסורי ובחינת התאמתם לתכנית  הלימודים
 • דרכי למידה ודרכי מעקב, הערכה חלופית 
 • יצירתיות, חשיבה חזותית ותפקידן של האומנויות בהתפתחות הילד
 • המשולש המונטסוריאני: ילד, מבוגר, סביבה, ובכלל זה ההתייחסות לילד, מדריך, הורה
 • חינוך מונטסורי כמענה למיומנויות  המאה ה-21
 • יישום עקרונות מונטסורי בבתי ספר ציבוריים

 


דרכי ההוראה

למידה סדנאית, המשלבת התנסות בסביבת למידה מונטסוריאנית, המעודדת חשיבה ביקורתית ויצירתית.

קישור בין למידה אקדמית להתנסות מעשית,  סיורים ומפגשים עם בתי ספר ואנשי חינוך העובדים בדרך זו.

 


דרישות התכנית

 • עבודה מסכמת אשר תכלול תצפיות, התנסויות ורפלקציה
 • פרויקט בזוגות: רעיונות  לפיתוחים נוספים לסביבה הלימודית
 • נוכחות והשתתפות
 • התנסות וסופרוויזן

 

תעודת סיום:

לעומדים בחובות התכנית תינתן תעודת סיום מטעם המרכז לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, אוניברסיטת תל-אביב.

 


קהל יעד

אנשי חינוך, מנהלים, סגני מנהלים ומורים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום החינוך המונטסורי ו/או לרכוש כישורים ומיומנויות לחינוך והוראה בשיטת מונטסורי  בבתי הספר.

 


היקף שעות

תכנית שנתית הבנויה משני סמסטרים, בכל סמסטר 13 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות.
בנוסף יתקיימו שני ימים מרוכזים

סה"כ 168 שעות (120 למידה בקבוצה + 24 התנסות ו 24 סופרוויזן)

 


גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך: (מותנה באישור משרד החינוך לשנה"ל תשפ"ב)

גמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.
נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז

עוז לתמורה/עולם ישן: 120 שעות בשבתון בלבד
אופק חדש:  60 שעות בשבתון בלבד

 


מועד

ימי רביעי, בין השעות 19:45-16:30

חלק מהמפגשים יתקיימו בסביבות למידה הפועלות על-פי עקרונות החינוך המונטסורי

 

מועד פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב באוניברסיטת תל-אביב: ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021. מועדי התכנית המדויקים ייקבעו בהמשך.

התכנון הכללי הוא לקיים לימודים פרונטליים בקמפוס, אלא אם כן מפורט אחרת בעמודי התכניות שבאתר.

מגיפת הקורונה: מרכזנו יפעל עפ"י עדכוני הנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה נכון למועד הפתיחה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

 


דמי רישום:   200 ש"ח

שכר לימוד:   9,800 ש"ח

עובדי הוראה בשבתון: עד 6 ש"ש מהקרן, מותנה באישור קרן ההשתלמות והשלמה ע"י המשתתף. (סכום יעודכן בהמשך לאחר קבלת תעריף מעודכן מהקרן. במידה שיאושרו פחות שעות מהקרן, תחושב ההשלמה בהתאם)

 


להגשת מועמדות נדרש:

מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים ותשלום דמי רישום.

תתקיים ועדת קבלה פנימית.
 

קישור לטופס הרשמה  

​פתיחה בדפדפן כרום chrome

 

תקנון המרכז

 

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז
טלפונים: 6408162, 03-6408466
דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

 


 

אודות צוות התכנית:

 

ד"ר שלומית אביב

חוקרת חינוך, עוסקת שנים רבות בעשייה חינוכית על כל רבדיה וחוקרת בתחום קוגניציה חזותית ויצירתיות. לימדה מורות וגננות את שפת האמנות ונחשבת חלוצה בהקניית שפת האמנות לגיל הרךבשנת 2005 ייסדה את "המכון הישראלי לחינוך מונטסורי" ומכהנת כיו"ר עמותת מונטסורי לקידום החינוך בישראל. כתבה את הספר "מונטסורי והילד במאה ה-21". בשני העשורים האחרונים מנהלת את מרכז מונטסורי לגיל הרך בחולון והקימה את בית החינוך "מונטסורי-יער".
קישור למכון הישראלי לחינוך מונטסורי בהנהלת ד"ר שלומית אביב:
http://montessori-israel.com/

 

ניר רווה

מורה, מחנך, מטפל, יזם חינוכי, חוקר ונושם חינוך יותר מ-25 שנים. מילא שורה של תפקידים, ביניהם מורה להיסטוריה, רכז מקצוע וסגן מנהל. ניהל בית-ספר לחינוך מיוחד ובית ספר מונטסורי. מלווה בתי-ספר ורשויות בתהליכי שינוי, מרצה, מפתח מתודולוגיות ומודלים חינוכיים, מומחה ב-SEL, שותף מייסד בחברת EDGEמפתחת Sphera. מדריך מורים ומנהלים.

 

דנה ברדן נגלר

בעלת ניסיון רב בהובלת תהליכי שינוי במערכות חינוך בית ספריות בחינוך הממלכתי. יותר מ-30 שנה עסקה בתפקידי הוראה, חינוך וחונכות בבתי ספר ייחודיים ובכיתות לימוד רב-גילאיות העובדות ברוח הגישה המונטסורית בארץ ובעולם. היתה מחנכת בבית החינוך א.ד.ם וסביבה, ולימדה מגוון רחב של תחומי דעת. התמחתה במנטורינג, ליוותה והכשירה מורים צעירים וותיקים בתהליכי שינוי יזומים. רואה בתפקידה ערך ותרומה בהזדמנות ליצירת דיאלוג מעורר השראה, ובמקביל לייעץ, להכשיר וללוות צוותים העוברים תהליך שינוי תפיסתי בדרכי ההוראה והלמידה שלהם. בשלוש השנים האחרונות מלווה ומהווה "רוח גבית פדגוגית" לכעשר מסגרות ובתי ספר ממלכתיים בארץ, אשר בחרו להטמיע את מיומנויות המאה ה-21 באמצעות עקרונות הפדגוגיה המונטסורית.

 

ד"ר דני יוגב

בעל תואר שני במדעי המוח וד"ר בפיזיולוגיה. מביא ניסיון מקצועי בחדשנות טכנולוגית, יזמות  ושיתופי פעולה בינלאומיים. ב-7 השנים האחרונות מחנך בכיתת מונטסורי בביה"ס א.ד.ם וסביבה בקיבוץ געש. יזם פדגוגי, מכשיר צוותי חינוך בפיתוח דרכי הוראה, למידה והערכה מותאמות למאה ה-21. מלווה צוותי הקמה של בתי ספר מונטסורים ציבוריים בישראל.

 

אירית שטיין

בעלת תואר שני בחינוך, מדריכת צוותי חינוך בגישת מונטסורי, מחנכת כיתות מונטסוריות, בעלת ותק של 15 שנים בהוראה בכיתות רב-גילאיות א-ג ד'-ו'. רכזת הכלה והשתלבות ומפתחת פדגוגיה ייחודית להקניית תחום השפה. יזמת חינוכית בתחום ניהול כיתה רב-גילית ופיתוח מודעות עצמית.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive