• ראשי
 • חינוך מונטסורי בבתי הספר

  -- פיתוח מקצועי של מורים --

  מרצים:

  ד"ר שלומית אביב, דנה נגלר, שני זילברשטיין, ניר רווה, אירית שטיין,
  דני נגב ​ומרצים אורחים

  --- שנת הלימודים תשפ"א ---

   

  רציונל התכנית

  אנשי חינוך מתמודדים עם סוגיות המנסות למצוא פתרונות לחינוך, להוראה וללמידה במאה ה-21. הדיון נסוב סביב שאלות הנוגעות לרלבנטיות של בתי הספר, ההתמודדות עם סביבה משתנה כל העת, האמצעים הטכנולוגיים, ההיבטים הרגשיים והחברתיים וההתייחסות לשונות. כל אלה גורמים לאנשי חינוך לבחון תיאוריות אשר הותוו בעבר אל מול ניסיונות להבין מגמות עתידיות ולחפש פתרונות הולמים.

  שיטת החינוך של מונטסורי, המבוססת על מחקר, קיימת למעלה מ-100 שנים, ורלוונטית כיום יותר מתמיד. מריה מונטסורי, שמה לה במרכז שיטתה את הילד, ייחסה חשיבות רבה לשלבי ההתפתחות אותם הגדירה, לצרכיו ולנטיות לבו, וּפעלה  להביא לכדי מימוש מרבי את הפוטנציאל הגלום בו כישות הוליסטית של גוף-נפש-רוח. מונטסורי הקפידה להדגיש, כאבני יסוד של שיטתה, את הכבוד הבלתי מסויג שרוכש המדריך/מנחה/מורה לילד והתחושה שהוא מאמין בכוחו וּביכולותיו, את החופש הניתן לילד והיכולת לבחור באופן עצמאי ולהתנהל באופן עצמאי, את הסביבה הלימודית ודמות המדריך כגורמים חשובים בחינוך הילד ובהתפתחותו.

  מחקרים רבים שנערכו לאורך השנים על שיטתה של מונטסורי, מצביעים על כך שילדים שהתחנכו על-פי שיטתה, הצליחו להגיע מוכנים היטב לחייהם כבוגרים הן מבחינה אקדמית, והן מבחינה חברתית ורגשית. מעבר לציונים הגבוהים, הם מדורגים מעל הממוצע בקריטריונים של עמידה ביעדים, הצגת אחריות, שאילת שאלות נוקבות, הפגנת התלהבות מלמידה והסתגלות למצבים חדשים.

  הכרות מעמיקה עם עקרונות החינוך של מונטסורי, הבנתם, הדגש שניתן להתפתחות  המיומנויות החברתיות, להתמודדות עצמאית, לתחושת המסוגלות  ולעבודת הצוות – היא בעלת ערך רב. זאת בתוספת פרשנות עכשווית לעקרונות,  והקישור של אלה למיומנויות המאה ה-21 ולאופן יישומם במסגרות חינוכיות,   כמו גם קידום הכשרה פרקטית של מורים לעבודה בדרך זו,  כדי שיוכלו לפעול לאור העקרונות, להפיצם וליישמם בתוך מערכת החינוך -  עשויה להוביל לשיפור ניכר באופן ההתמודדות של מוסדות החינוך עם אתגרי המאה ה- 21.

  עד כה, על אף ששיטת חינוך מונטסורי הופכת להיות פופולרית יותר ויותר בישראל,  לא קיימת מסגרת אקדמית עבור אנשי חינוך שרוצים להעמיק בה ולרכוש כישורים ומיומנויות שיאפשרו להם ליישמה בעבודתם.

  לאור זאת, החלטנו באוניברסיטת תל-אביב, במרכז לפיתוח אנשי חינוך, לקבץ את המומחים בארץ בתחום חינוך מונטסורי ולפתוח תכנית אשר תכשיר מורים ואנשי חינוך לפעול ע"פ עקרונות אלה, וליישמם, מתוך הבנה שיש בשיטת חינוך זו מענה ורלבנטיות להתמודדות, הלכה למעשה, האתגרים הנוגעים בליבת החינוך: תהליכי הלמידה בהלימה להתפתחות הילדים, פיתוח כישורים אישיים ומיומנויות חברתיות. הכשרת מורים מומחים בתחום תאפשר בנייה של קהילה לומדת אשר תהווה רשת תמיכה לאנשי החינוך, הבוחרים בדרך זו

   


  מטרות

  1. להכיר לעומק את התפיסה, העקרונות ודרכי הפעולה ע"פ שיטת מונטסורי ואת הרלוונטיות של אלה להתמודדות עם אתגרי החינוך בעידן הנוכחי.
  2. ללמוד אודות יישום עקרונות אלה בסביבה החינוכית ובתחומי הדעת בארגוני חינוך הפועלים ע"פ  חינוך מונטסורי ולבחון התאמתם למערכת הקיימת.
  3. להתנסות ביישום העקרונות תוך קבלת ליווי ותמיכה.
  4. לפתח קהילה לומדת של אנשי חינוך הפועלת ע"פ עקרונות מונטסורי ומהווה מרחב ללמידה וצמיחה לאנשי חינוך.

   


  תכנים מרכזיים

  • הפילוסופיה החינוכית של שיטת מונטסורי
  • שלבי ההתפתחות  על-פי  מונטסורי
  • מושגי מפתח בשיטת מונטסורי
  • הסביבה כחלל מחנך
  • דמות המדריך והמחנך – המבוגר המונטסוריאני בחלל הכיתתי
  • הבניית תהליך הלמידה
  • תחומי הדעת ע"פ עקרונות מונטסורי ובחינת התאמתם לתכנית  הלימודים
  • דרכי למידה ודרכי מעקב, הערכה חלופית 
  • יצירתיות, חשיבה חזותית ותפקידן של האומנויות בהתפתחות הילד
  • המשולש המונטסוריאני: ילד, מבוגר, סביבה, ובכלל זה ההתייחסות לילד, מדריך, הורה
  • חינוך מונטסורי כמענה למיומנויות  המאה ה-21
  • יישום עקרונות מונטסורי בבתי ספר ציבוריים

   


  דרכי ההוראה

  למידה סדנאית, המשלבת התנסות בסביבת למידה מונטסוריאנית, המעודדת חשיבה ביקורתית ויצירתית.

  קישור בין למידה אקדמית להתנסות מעשית,  סיורים ומפגשים עם בתי ספר ואנשי חינוך העובדים בדרך זו.

   


  דרישות התכנית

  • עבודה מסכמת אשר תכלול תצפיות, התנסויות ורפלקציה
  • פרויקט בזוגות: רעיונות  לפיתוחים נוספים לסביבה הלימודית
  • נוכחות והשתתפות
  • התנסות וסופרוויזן

   


  קהל יעד

  אנשי חינוך, מנהלים, סגני מנהלים ומורים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום החינוך המונטסורי ו/או לרכוש כישורים ומיומנויות לחינוך והוראה בשיטת מונטסורי  בבתי הספר.

   


  היקף שעות

  תכנית שנתית הבנויה משני סמסטרים, בכל סמסטר 13 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות.
  בנוסף יתקיימו שני ימים מרוכזים

  סה"כ 168 שעות (120 למידה בקבוצה + 24 התנסות ו 24 סופרוויזן)

   


  מועד

  ימי רביעי, בין השעות 19:45-16:30

   


  גמול השתלמות לעובדי הוראה  

  מותנה באישור משרד החינוך

   

  תעודת סיום:

  לעומדים בחובות התכנית תינתן תעודת סיום מטעם המרכז לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה, שבאוניברסיטת תל-אביב.

   


  מיקום:  אוניברסיטת תל אביב

  דמי רישום:   250 ש"ח

  שכר לימוד:   9,800 ש"ח

  עובדי הוראה בשבתון: מותנה באישור קרן ההשתלמות, עד 6 ש"ש מהקרן והשלמה בסך 4,604 ש"ח ע"י המשתתף

   

  להגשת מועמדות נדרש:

  מילוי טופס הרשמה, בצירוף קורות חיים, ותשלום דמי רישום.

  תתקיים ועדת קבלה פנימית.
   

  תקנון המרכז

   

  לפרטים נוספים - מזכירות המרכז
  טלפונים: 6408162, 03-6408466
  דוא"ל   morim@tauex.tau.ac.il

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive