שותפות חינוכית בין בית הספר וההורים: מרחב וגבולות

עודכן: 14.09.2021

שותפות חינוכית

מנחים: חנה שדמי ודב רקוביץ

 

שנת הלימודים תשפ"ב


 

רציונל:

המאה ה- 21 מאופיינת בשינויים רבים בחברה, בעולם העבודה ובמשפחה. בין השינויים הבולטים הוא טשטוש הגבולות בין מסגרות חברתיות (בית, עבודה, משפחה בית ספר) וטשטוש גבולות בין תפקידים (הורה מורה תלמיד).
המעבר של בית הספר למערכת פתוחה מחזק את מעמדם של ההורים והופך את הקשר בין בית הספר להורים למורכב.

 גם במערכת המשפחתית חלו שינויים המאופיינים בשינוי בתפיסת ההורים את תפקידם ואת מעמדם כלפי בית הספר בו לומדים ילדיהם, בקיומם של מודלים שונים של משפחות, בעליה בשיעור הגירושין, בעלייה בשיעור הילדים הגדלים במשפחות חד הוריות ובמשפחות להט"ביות.

כל אלה  הולידו צרכים חדשים, ציפיות, דילמות, המתייחסים למושגים כמו: זמינות, מידיות, התעדכנות שיח  על זכויות, ודרישה למעורבות של הורים בבית הספר של ילדיהם . 

השיח על מקומם ומעמדם של ההורים הפך להיות מורכב יותר ודואלי.

לאור שינויים אלה נדרש מבתי הספר והגנים לחשוב מחדש על הקשר עם ההורים על שיתופם בהחלטות הנוגעות לילדיהם, על ניהול מערכת בית הספר בעידן של שינויים אלה.

ניתן להבחין בבתי הספר בין ניסיונות רבים לקדם שותפות חינוכית בין בית הספר להורים, לצד דואליות  מצד הצוות החינוכי,  המאופיינת בהססנות לקשר, בחשש מהיחלשות מעמדם הפרופסיונאלי בחשדנות ובאיום.

מחקרים בארץ ובעולם מצביעים על השלכות חיוביות של הקשר בין הורים לצוותי החינוך על הישגים לימודיים, על מוטיבציה ללמידה, על הרווחה הנפשית של התלמיד, על מניעת התנהגויות סיכון על בניית אקלים מיטבי בבית הספר.

למרות הידע הרב שנאסף, קיים במוסדות חינוך רבים פער בין ההבנה, כי יש חשיבות לקיים שותפות חינוכית בין בית הספר להורים, לבין המורכבות, המתח  והקונפליקטים  ביחסי הורים וצוותי חינוך.

מספר משתנים משפיעים על טיב הקשר בין בית הספר להורים: עמדות ותפיסות של הורים ומורים לקשר, האינטנסיביות של הקשר, התנסויות קודמות של הורים ומורים בניהול הקשר, רקע סוציו אקונומי של ההורים והמשאבים השונים שבאפשרותם להפעיל במהלך התנהלותם מול בית הספר.

נדרש מעבר מקשר המתמקד בהתערבויות נקודתיות לאסטרטגיה של קשר המנוהל ברמות שותפות שונות  המותאמות לגיל התלמידים, למוכנות של צוות המורים, ליכולותיהם של ההורים ולמשאבים העומדים לרשותם.

הגישה האקולוגית רואה בסביבתו של הילד מרכיב מרכזי המשפיע על התפתחותו. המשפחה ובית הספר הם שתי מערכות המשפיעות על התפתחות הילד. חוסר תיאום או קונפליקט בין המערכות גם,אם כל מערכת לבדה מתנהלת היטבעלולים לגרום לתוצאות שליליות. מערכות שפועלות בתיאום זו עם זומחזקות זו את זו, ולכן השפעתן המצרפית על הילד תהיה חיובית וחזקה יותר.

מורים והורים מהווים דמויות משמעותיות בקשר עם התלמיד/ה. במרחב הקשר הזה גלום פוטנציאל לתיקון ולצמיחה, לעיצוב הדימוי העצמי ותחושת ערך עצמי , להגדרת השאיפות לעתיד וליכולת למימושן, לפיתוח יכולת שליטה וויסות רגשי ולהגברת יכולת העמידות במצבים שונים. מורים והורים באופן משלים אמורים להיות בסיס בטוח של קשר עם הילדים לאורך שלבי ההתפתחות.

הירידה בגיל הילדים המעורבים בהתנהגויות סיכון כולל בעיות התנהגות ובעיות רגשיות ועלייה במורכבות של התנהגויות אלה, מחייב קשר בין בית הספר להורים. לקשר זה צורות שונות בהתאם לצרכים ההתפתחותיים והן משתנות בהתאם לשלבי החינוך (גני ילדים, בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים).

השותפות החינוכית מהווה הזמנה לדיאלוג מתמשך בין צוותי החינוך לבין ההורים. דיאלוג הנובע מאינטרס משותף – טובת הילד,  ומהכרה הדדית בהשפעה הייחודית של כל צד. דיאלוג אשר מגדיר ומבהיר גבולות השפעה ואחריות של כל צד. דיאלוג אשר מכיר בטריטוריה הבית ספרית ובטריטוריה המשפחתית, במנדט הייחודי של כל צד ובמשימות המשותפות להורים ולצוות החינוכי.

שותפות חינוכית בין בית הספר להורים  מתקיימת בשני ממדים – פרטני ומערכתי. בממד הפרטני מקיימים המנהל והצוות החינוכי דיאלוג מתמשך עם ההורים למען קידום התלמיד וטיפוחו, בממד המערכתי מקיימים הצוות וההורים קשרים ומגעים בנוגע להיבטים מערכתיים בהתנהלות המוסד החינוכי כגון חזון, שגרות, פעולות, דרכי הוראה ועוד.

שני מרחבי השותפות הפרטני והמערכתי נגזרים זה מזה,  משלימים אחד את השני ומאפשרים את קיומו של כל אחד מהם.

הבנייה של מרחבי השותפות דורשת מצוות בית הספר לראות בשותפות זו כחלק מהחזון ומתכנית העבודה, לבחון את מרחבי השותפות ואת רמות השותפות , לבנות סדירויות מערכתיות לניהול הקשר ולהכשיר את צוותי החינוך ולחזק את מסוגלותם להוביל  קשר זה בכיתתם ובבית הספר.


 

 

מטרות

 

 

 

 • העלאת המודעות לצורך בשיח עם ההורים ובבניית שותפות על רצף
 • חיזוק המסוגלות של צוותי החינוך לנהל את הקשר עם ההורים
 • הבנייה של שותפויות פרטניות ומערכתיות כחלק משגרת העבודה והתרבות הארגונית בבית הספר
 •  הקניית מיומנויות וכלים להבניית שותפות פרטנית
 • הקניית מיומנויות וכלים להבניית שותפות מערכתית
 • שיתוף ההורים בבניית אקלים מיטבי ובמניעת התנהגויות סיכון
 •  דיון בקשיים בדילמות ובניהול הקונפליקטים הנוצרים בקשר שבין בית ספר להורים

תכנים מרכזיים

 

 

 

 

 

 

 • בית ספר והורים – תפיסות ועמדות מבט אישי ומבט מקצועי
 • למה כדאי לייצר שותפות חינוכית עם ההורים? – תיאוריה ומחקר
 • להכיר את קולות הגלויים ואת הקולות הסמויים במפגש בין מורים להורים
 • שותפות על רצף – הבניית השותפות ברמות שונות 
 • תנאים, מיומנויות וכלים להבניית שותפות חינוכית מערכתית
 • מיומנויות וכלים להבניית שותפות חינוכית פרטנית
 • קשיים ודילמות בבניית שותפות חינוכית בין בית הספר והורים
 • ניהול קונפליקטים ומתחים בין הורים לצוות החינוכי
 • יום הורים אחר – נקודות מפגש בין מורים להורים
 • מעורבות הורים בלמידה רגשית חברתית ובמניעת התנהגויות סיכון

 

דרכי ההוראה

 

הרצאות, קבוצות למידה וסדנאות

 

דרישות התכנית

 

הגשת עבודה הכוללת ניתוח מקרה של קשר בין בית ספר להורים

 

גמול השתלמות עובדי הוראה - משרד החינוך

 

 

 

 

 

 

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך:
מאושר לשנה"ל תשפ"ב, בהתאם לכללי משרד החינוך.

 • עוז לתמורה/עולם ישן : 30 שעות בשבתון בלבד
 • אופק חדש:  30 שעות בשבתון בלבד


גמול השתלמות בתהליך של מסלול אישי.
נדרש מילוי טופס הגשת בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
טופס בקשת מסלול אישי ניתן לקבל ממזכירות המרכז

 

קהל יעד

 

מורים ובעלי תפקידים בבית הספר (סגני מנהלים, רכזי שכבות, רכזים פדגוגיים, רכזים חברתיים, מחנכים)

 

היקף שעות

 

30 שעות

 

מועד

 

 

 

 

 

רביעי, בין השעות 16:00 – 19:15   אחת לשבועיים

8 מפגשים

מועד פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב באוניברסיטת תל-אביב: ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021. מועדי התכנית המדויקים ייקבעו בהמשך.

התכנון הכללי הוא לקיים לימודים פרונטליים בקמפוס, אלא אם כן מפורט אחרת בעמודי התכניות שבאתר.

מגיפת הקורונה: מרכזנו יפעל עפ"י עדכוני הנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה נכון למועד הפתיחה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

 

 

דמי רישום

 

150 ש"ח

להרשמה נדרש: מילוי טופס הרשמה בצירוף קורות חיים ותשלום דמי רישום

 

שכר לימוד

 

 

 

 

 

 

2,100 ש"ח

 

עובדי הוראה בשבתון:

קוד מוסדנו בקרנות ההשתלמות: 230

היקף ההשתלמות בשעות להגשה לאישור הקרן: 1 ש"ש

עדכון: החל משנה"ל תשפ"ב, מבוטל הסדר תשלום ב"הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל" ומוסדנו יגבה ישירות מהמורים בשבתון את מלוא תשלום שכר הלימוד והם יגישו לקרן ההשתלמות קבלות באופן עצמאי לצורך החזר כספי עפ"י תעריף הקרן, בהתאם לשעות שאושרו להם ובהתאם לכללים הנהוגים בקרנות.

 

 
 

13/9/2021 - עדכון: 

בשלב זה התכנית לא נפתחת. באפשרותך להשאיר פרטים בטופס מתעניין.ת 
במידה שתכנית זו תוצע שוב בהמשך, תישלח אליך הודעה.

נשמח להציע לך תכניות לימוד אחרות - לשיחה בצ'אט

 

 

תקנון המרכז

לפרטים נוספים - מזכירות המרכז - טלפונים: 6408466, 03-6408162

דוא"ל    morim@tauex.tau.ac.il

 

על המרצים:

חנה שדמי


יועצת חינוכית ((M.A, מנהלת לשעבר של אגף בכיר השירות הפסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך . התמחות בנושאים הבאים: קידום רווחה נפשית בדגש על קידום אקלים מיטבי ופיתוח כישורי חיים, קידום היבטים רגשיים וחברתיים  בתהליכי הוראה ולמידה (S.E.L  , פיתוח מודלים לעבודה עם ילדים בסיכון וחיזוק חוסן והתמודדות במצבי משבר וחירום. ניהול אגף תכניות סיוע ומניעה שבמסגרתו נכתבה תכנית כישורי חיים ותכניות נוספות. כתיבת מאמרים ופיתוח תכניות התערבות בתחומים אלה.

 

דב רקוביץ


סוציולוג (M.A), מנהל לשעבר של אגף החינוך בכפר סבא. בעבר, מורה למדעי החברה ואזרחות ורכז פדגוגי בתיכון, ניהל  שני תיכונים.  כאשר אחד מהם הקים משלב התכנון האדריכלי של בית הספר. בנוסף שימש כמרצה במסלול להכשרת מנהלי בתי ספר במכללת בית ברל. בין הנושאים שקידם ברמה רשותית:  מור"ן-מוגנות ורווחה נפשית, יהדות כתרבות, מוזיקה קלאסית ומחול בבתי ספר יסודיים, למידה מרחוק, הידוק הקשר בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>