מחקר ראשון מסוגו ממליץ על הדרכים להטמעת זהירות בדרכים בבתי הספר בצורה הטובה ביותר

ניהול המקדם השקעה מעבר לנדרש בקרב מורי בית הספר, מייעל את הטמעת נושא בטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים

החוקר.ת מאחורי המחקר

במחקר שנערך ע"י פרופ' יזהר אופלטקה מהחוג למינהל ומדיניות בחינוך בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, עולים נתונים המאפשרים למערכת החינוך לייעל את פעילות זהירות בדרכים בבתי הספר. על פי נתוני עמותת "אור ירוק" נהרגו בישראל 154 ילדים ב-5 שנים האחרונות בתאונות דרכים. פעילות חינוכית בבתי הספר תסייע בצורה משמעותית למיגור התופעה. כעת, מנהלי בתי ספר המעוניינים לשפר את התחום בבית ספרם יכולים להיעזר בהמלצות המחקר.

 

המחקר התבסס על ניתוח עמדות והתנהגויות של מורים באמצעות המושג "התנהגות אזרחית בארגון". מטרת המחקר הייתה לבחון את דפוסי ההתנהגות האזרחית בארגון של מורים (קרי, השקעתם בעבודה מעבר לנדרש על פי הגדרת התפקיד הרשמית שלהם) בחינוך היסודי והעל יסודי ביחס לחינוכם והגברת מודעותם של תלמידי בית הספר לנושאים בזהירות בדרכים.

 

בתי ספר החפצים להעשיר את תכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך בזהירות בדרכים עשויים לגלות נתיבים רבים לכך, כייזום פרויקטים בית ספריים העוסקים בהיבטים שונים של זהירות בדרכים (למשל, חצייה בטוחה של הכביש, נהיגה בטוחה), התאמת תכנית הלימודים לתלמידי בית הספר והרחבתה לכיתות נוספות זולת אלו שאינן מחויבות על פי משרד החינוך, והטמעת תכנים של זהירות בדרכים במערכי השיעור במקצועות השונים הנלמדים בבית הספר.

 

המנהל כמודל להתנהגות אזרחית

עפ"י ממצאי המחקר, למנהל בית הספר השפעה מכרעת על מידת שילובו של החינוך לזהירות בדרכים בבית ספרו ועל נטייתם של המורים להתנהג אזרחית בו. לפיכך, על רשויות החפצות לקדם את נושא זהירות בדרכים בבית הספר, להתמקד, ראשית כל, באוכלוסיית המנהלים ולהציג בפניהם את התועלות הרבות שיצמחו לתלמידי בית הספר מחיזוקו של חינוך זה מעבר למינימום הנדרש בנושא זה במשרד החינוך.

 

פרופ' אופלטקה מדגיש: "הוא אף צריך להדגיש את תרומתו שלו מעבר לנדרש מהגדרת תפקידו כמנהל בתחומים רבים. אחרי הכול, מורים צריכים לראות במנהל מודל להתנהגות אזרחית כדי שיירתמו אף הם ויתנהגו אזרחית בבית הספר".

 

למנהל מומלץ לקבוע מדיניות בית ספרית ברורה ביחד עם הנהלת בית הספר, רכז זה"ב, ומורים המעוניינים לתרום לנושא זה מתוך אמונה בחשיבות הנושא לעתידו של הילד. מדיניות זו צריכה לכלול חזון בית ספרי המדגיש את מקומו המרכזי של נושא זהירות בדרכים במערך הנושאים בהם עוסק בית הספר, אסטרטגיה בית ספרית להטמעת נושא זה, תכנית פעולה הכוללת פרויקטים, דרכי הוראה, תכניות לימודים וכדומה, ודרכי הערכת ביצוע המדיניות האמורה.

 

הגדלת ראש ושליחות חינוכית

כדי לחזק את נושא זהירות בדרכים בבתי הספר מנהל בית הספר צריך להסתמך על מורים המבטאים "ראש גדול" בעבודתם ולשכנע אותם בחשיבות הנושא לצמיחתם האישית של תלמידיהם.

 

מומלץ לרכז זה"ב בית ספרי לאתר את המורים הנתפסים כ"ראש גדול" בבית הספר בעלי שליחות חינוכית ונטייה לפרפקציוניזם ולחזק את מודעותם בצורך לשמור על חיי הילד באמצעות הרחבת החינוך לזהירות בדרכים. מורים אלה הם המאגר ממנו יכול הרכז לדלות את אלה מתוכם שישתפו פעולה עמו וישקיעו מעבר לנדרש בעבודתם על מנת לממש פרויקטים בית-ספריים בנושא זהירות בדרכים ולחזק את תכנית הלימודים הרשמית בחינוך זה בכיתתם.

 

לעורר לחשיבה ולעשייה

על המנהל מומלץ להדגיש בפני צוות המורים בבית הספר את החשיבות שהוא מעניק לנושא זהירות בדרכים ואת הקפדתו על ביצוע אפקטיבי של חינוך זה. למרות זאת, על המנהל להיזהר מלהצטייר כמי שכופה על המורים את ביצועה של מדיניותו זו מבלי שהוא איפשר להם להחליט בעצמם על מידת מעורבותם בחינוך לזהירות בדרכים ועל מידת תרומתם והשקעתם בו. במילים אחרות, על מנהל בית הספר לעורר את המורים לחשיבה ולעשייה בנושא זהירות בדרכים, אך להקפיד על מתן אוטונומיה מקצועית רחבה למורים העובדים בבית ספרו אם ברצונו לרתום אותם למדיניותו בנושא זהירות בדרכים, נושא שאינו קשור ישירות להוראת המקצוע אותו מלמדים המורים.

 

אקלים של תמיכה הדדית וחדשנות

עפ"י המחקר רצוי ליצור אקלים של תמיכה הדדית ונורמות של חדשנות בית ספרית שיהוו פלטפורמה לייזום רעיונות בתחום זהירות בדרכים ויתמכו במורים החפצים להגן על חייהם של התלמידים באמצעות הוראת תכנים המדגישים את הסכנות שבכביש, הן כהולכי רגל, והן כנהגים צעירים.

 

עוד מציין אופלטקה: "בכדי לטייב את הפעילות על המנהל לתמוך במורים המתנהגים אזרחית בחינוך לזהירות בדרכים ולסייע בידם במשאבים, בידע, ובכל מה שיידרש על מנת שיצליחו לממש את רעיונותיהם ולבצע בצורה אפקטיבית את משימותיהם השונות. תמיכה זו צריכה אף לכלול מתן גיבוי למורה המבטא "ראש גדול" וליווי מקצועי של עבודתו".

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>