מועדי בחינות והגשת עבודות תשע"ז

 

מעודכן לתאריך: 23.04.17

 

 

לוח בחינות ומועדי הגשת עבודות

לשנת הלימודים תשע"ז

 

 

 

לקורסים מתואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה

 

מועדי הבחינות המחייבים מעודכנים בלוח הבחינות שבמידע האישי לסטודנט www.ims.tau.ac.il ובאתר בית הספר לחינוך.

מיקום הבחינה יפורסם ביום הבחינה על גבי מסך הטלוויזיה בבניין שרת בקומת הכניסה ליד המעלית ובקומה ד.

בקורסים בהם מגישים עבודה במקום בחינה מפורסם מועד אחד בלבד אשר ניתן לבדוק אותו בלוח הבחינות שבמערכת מידע אישי לסטודנט: www.ims.tau.ac.il לאחר הרישום לקורסים.

יש להתעדכן באופן קבוע בתאריכי הבחינות ובשעת תחילת הבחינה

הגשת עבודות של קורסים המתקיימים בסמסטר א' (אלא אם עודכן תאריך שונה) -  13.3.17

הגשת עבודות סמינריוניות של קורסים המתקיימים  בסמסטר א' – 14.5.17

 

הגשת עבודות של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' ושנתי (אלא אם עודכן תאריך שונה) – 13.8.17

הגשת עבודות סמינריוניות של קורסים המתקיימים  בסמסטר ב' ושנתי – 1.10.17

הגשת עבודות סמינריוניות של קורסים בסמסטר קיץ (התכניות בחוץ-תקציביות) – 23.11.17

 

 

 

סמסטר א

 

 

 

 

 

סימול קורס

קבוצה

תיאור קורס

מועד א

שעה

תואר מורה

משפחה מורה

פרטי מורה

מועד ב

שעה

07764501

01

שאלות יסוד בכלכלת חינוך

26.1.17

14:00

ד"ר

מארק

נילי

23.02.17

14:00

07574337

01

ניתוח מקרים בחינוך מתמטי

29.01.17

09:00

פרופ'

תירוש

דינה

10.03.17

08:30

07692046

01

דיסלקסיות: היבטים תיאורטי

30.1.17

09:00

גב'

יכיני

מיה נחמה

20.02.17

09:00

07574304

01

היבטים פורמאליים, אלגורית

30.01.17

09:00

פרופ'

צמיר

פסיה

05.03.17

09:00

07574121

01

האם אני משכנע?

01.02.17

14:00

ד"ר

גינת

דוד

16.02.17

14:00

07212007

01

מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות

01.02.17

14:00

ד"ר

בוטוויניק

אירינה

20.02.17

09:00

 

 

                        

 

 

גב'

שטרמן-הררי

רונית

 

 

07224504

01

היבטים סוציולוגיים

01.02.17

09:00

פרופ'

אדי-רקח

אודרי

21.02.17

09:00

07214214

01

לקויות כתיבה וזיכרון

02.02.17

09:00

ד"ר

שושני גביעון

אביה

21.02.17

09:00

07231004

01

אוכלוסיות עם לקויות

02.02.17

09:00

ד"ר

שרעבי

עדי

27.02.17

09:00

07579032

01

ניתוח משימות מתמטיות

05.02.17

09:00

גב'

רשף

מיה

26.02.17

09:00

07231002

01

מתודולוגיה מחקרית א

05.02.17

09:00

ד"ר

זית זיידמן

ענת

26.02.17

09:00

07691004

01

לומדים בעלי צרכים מיוחדים

05.02.17

09:00

ד"ר

זיו

אורית

26.02.17

09:00

07692010

01

סוגיות בהוראת שפות

07.02.17

09:00

פרופ'

ענבר

עפרה

28.02.17

09:00

07212018

01

תהליכי התפתחות: חלק א

07.02.17

09:00

פרופ'

לוין אל יגון

מיכל

28.02.17

09:00

07224009

01

מבוא לכלכלת חינוך

07.02.17

09:00

ד"ר

בן דוד

איריס

28.02.17

09:00

07574338

01

03

הוראה ולמידת עמיתים

07.02.17

09:00

מר

נודלר

שחר

28.02.17

09:00

07691002

02

03

מערכת החינוך בישראל

08.02.17

09:00

ד"ר

הופמן כהנא

תמר

01.03.17

09:00

07217003

01

ש"מ בייעוץ ובח"מ (בחינת אמצע)

08.02.17

09:00

ד"ר

טרש

ריקרדו

01.03.17

09:00

07691000

01

היבטים קוגנטיביים בלמידה

09.02.17

14:00

גב'

כהן רוזנברג

הדס

07.03.17

09:00

07212010

01

אנטומיה מערכת הדיבור ואוד

09.02.17

09:00

ד"ר

סגל פריידנרייך

אסנת

05.03.17

09:00

07574370

01

תהליכי הוראת מתמטיקה

09.02.17

09:00

ד"ר

ברקאי

רות

01.03.17

09:00

07214219

01

נוירופסיכולוגיה של קשב

09.02.17

09:00

פרופ'

שלו

לילך

01.03.17

09:00

07213011

01

לימודי שמיעה ודיבור

10.2.17

08:30

 

חורב

ניצה

02.03.17

09:00

07691014

01

סוגיות יסוד במחשבת החינוך

10.2.17

08:30

ד"ר

פרוגל

שי ישראל

02.03.17

09:00

07574023

01

פרקים בחשבון דיפרנציאלי

12.2.17

09:00

ד"ר

חייט

אלכסנדר

27.02.17

09:00

07214502

40

דיסלקסיות התפתחותיות

13.02.17

14:00

פרופ'

פרידמן

נעמה

27.02.17

09:00

07214530

40

תאוריות וסוגיות באבחון ADHD

13.02.17

09:00

פרופ'

שלו

לילך

03.03.17

08:30

07227000

01

שיטות מחקר

14.2.17

09:00

פרופ'

אדי רקח

אודרי

06.03.17

09:00

07217007

01

ניתוח נתונים כמותיים:

14.2.17

09:00

ד"ר

טרש

ריקרדו

06.03.17

09:00

07574022

01

פרקים בחשבון דיפרנציאלי: גבולות ונגזרות

15.2.17

09:00

ד"ר

חייט

אלכסנדר

03.03.17

08:30

07692022

01

חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה

17.2.17

08:30

גב'

כפרי

יעל

08.03.17

09:00

07574024

01

פרקים בקומבינטוריקה

17.2.17

08:30

ד"ר

חייט

אלכסנדר

08.03.17

09:00

07212004

01

התפתחות תקינה של שפה

17.2.17

08:30

ד"ר

רינגולד

דליה

08.03.17

09:00

07574105

01

חשיבה מתמטית

19.2.17

14:00

ד"ר

גינת

דוד

05.03.17

14:00

07231001

01

ייעוץ חינוכי תיאוריה ומעשה

19.2.17

09:00

ד"ר

רוזי

אורית

09.03.17

09:00

07574364

01

מבוא לתורת המספרים בהקשר

21.2.17

09:00

ד"ר

חייט

אלכסנדר

10.03.17

08:30

07214126

01

התפתחות אמפתיה

22.2.17

09:00

ד"ר

שפירא

רותם

10.03.17

08:30

                   
                   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב

         
                   

סימול קורס

קבוצה

תיאור קורס

מועד א

שעה

תואר מורה

משפחה מורה

פרטי מורה

מועד ב

שעה

07574170

01

תפישות שגויות של תלמידים

02.07.17

09:00

ד"ר

פיטן

ארז

31.07.17

09:00

07212005

01

לקויות תקשורת, שפה ודיבור

02.07.17

09:00

ד"ר

יוקל

אריאלה

31.07.17

14:00

07692023

01

02

מתמטיקה: הבנת קשיים

03.07.17

09:00

ד"ר

צהר רוזן

מירב

31.07.17

09:00

07210005

01

שפת הסימנים הישראלית

03.07.17

09:00

מר

לוי

דורון

31.07.17

09:00

07231201

01

רפורמות חינוכיות וחדשנות

03.07.17

09:00

ד"ר

הופמן כהנא

תמר

31.07.17

09:00

07224113

01

מבוא למינהל החינוך

03.07.17

09:00

פרופ'

אופלטקה

יזהר

03.08.17

09:00

07574338

02

הוראה ולמידת עמיתים

04.07.17

09:00

מר

נודלר

שחר

02.08.17

09:00

75790310

01

משימות הערכה בנושאים מתמטיים

05.07.17

09:00

גב'

רשף

מיה

08.08.17

09:00

07214518

01

לקויות על הרצף האוטיסטי

05.07.17

09:00

ד"ר

זית זיידמן

ענת

08.08.17

09:00

07692052

01

משפט וחינוך

05.07.17

09:00

גב'

כפרי

יעל

08.08.17

09:00

07212002

01

תהליכי התפתחות חלק ב'

06.07.17

09:00

פרופ'

לוין אל יגון

מיכל

01.08.17

09:00

07579115

01

למידה מתמטית אינטגרטיבית

07.07.17

08:30

ד"ר

ברקאי

רות

04.08.17

08:30

07231000

01

סוציולוגיה, פילוסופיה, פסיכו'

07.07.17

08:30

ד"ר

וגמן רוזי

ומורים נוספים

03.08.17

09:00

07691004

02

לומדים בעלי צרכים מיוחדים

09.07.17

09:00

ד"ר

זיו

אורית

28.07.17

08:30

07224212

01

היבטים משפטיים של מינהל

09.07.17

09:00

גב'

אלימלך

ישראלה

30.07.17

09:00

07212000

01

פסיכולוגיה של האישיות

10.07.17

09:00

ד"ר

גוטמן

עידית

02.08.17

09:00

07574003

01

מתודיקה של הוראת המתמטיקה

10.07.17

09:00

פרופ'

צמיר

פסיה

07.08.17

09:00

07574156

01

חשיבה מתמטית ב'

11.07.17

14:00

ד"ר

גינת

דוד

15.08.17

14:00

07231003

01

מתודולוגיה מחקרית ב

11.07.17

09:00

ד"ר

זית זיידמן

ענת

14.08.17

09:00

07574346

01

הוראת המדעים רמה קוגניטיבית

12.07.17

14:00

ד"ר

בבאי

ראובן

09.08.17

14:00

07574302

01

היבטים קוגנטיביים בלמידה

12.07.17

14:00

ד"ר

בבאי

ראובן

09.08.17

14:00

07577004

01

אוריינות מחקר

12.07.17

09:00

פרופ'

תירוש

דינה

20.08.17

09:00

07691000

02

היבטים קוגנטיביים בלמידה

13.07.17

09:00

גב'

כהן רוזנברג

הדס

03.08.17

09:00

07213020

01

דיבור של ילדים חרשים

13.07.17

09:00

ד"ר

הלפרן

אורלי הדסה

10.08.17

09:00

07214116

01

נוירופס' של שפה וקריאה

13.07.17

14:00

פרופ'

פרידמן

נעמה

13.08.17

 14:00

07574017

01

מאפייני השפה המתמטית

14.07.17

08:30

ד"ר

קופר

יעקב

14.08.17

09:00

07692044

01

מדיניות חינוך ורווחה

16.07.17

09:00

ד"ר

מארק

נילי

01.08.17

09:00

07574357

01

מבוא לשפה מתמטית

16.07.17

09:00

ד"ר

חייט

אלכסנדר

30.07.17

09:00

07574025

01

פרקים בחשיבה אלגברית

17.07.17

09:00

ד"ר

חייט

אלכסנדר

10.08.17

09:00

07212030

01

ההסתגלות לבית הספר

16.07.17

09:00

פרופ'

ישראלאשוילי

משה

11.08.17

08:30

07217003

01

ש"מ בייעוץ ובח"מ

17.07.17

09:00

ד"ר

טרש

ריקרדו

22.08.17

09:00

07574009

01

הוראה ולמידת גיאומטריה

19.07.17

09:00

ד"ר

ברקאי

רות

16.08.17

09:00

07214218

01

תהליכי עיבוד מספרים

10.07.17

09:00

מר

דותן

דרור

02.08.17

09:00

07578003

01

לימוד מטעויות במתמטיקה

20.07.17

14:00

ד"ר

גינת

דוד

16.08.17

14:00

07574008

01

למידה והוראת מתמטיקה בחט"ב

21.07.17

08:30

ד"ר

ברקאי

רות

13.08.17

09:00

07574369

01

חייו ומותו של התא

21.07.17

08:30

ד"ר

טנר יהלום

נטע

06.08.17

09:00

07214107

01

סוגיות בתיאוריות בייעוץ

21.07.17

09:00

פרופ'

ישראלאשוילי

משה

14.08.17

09:00

07574021

01

פרקים בתורת החבורות

23.07.17

09:00

ד"ר

קופר

יעקב

17.08.17

09:00

07217008

01

ניתוח נתונים כמותיים: רגרסיה

23.07.17

09:00

ד"ר

טרש

ריקרדו

23.08.17

09:00

07212011

01

אנטומיה  של מע' השמיעה

24.07.17

09:00

גב'

זלץ זילברשטיין

יעל

21.08.17

09:00

07227012

01

שיטות מחקר למקדמים: ניתוח

24.07.17

09:00

פרופ'

נאסר אבו אלהיג'

פאדיה

20.08.17

09:00

07574326

01

מערכות ממוחשבות

25.07.17

09:00

ד"ר

הרשקוביץ

ארנון

22.08.17

09:00

07574324

01

חשיבה יצירתית

26.07.17

14:00

ד"ר

גינת

דוד

23.08.17

14:00

07212024

01

נתונים כמותיים

26.07.17

09:00

ד"ר

לוי -קרן

מיכל

18.08.17

08:30

07231200

01

מערכות חינוך בעולם

26.07.17

09:00

פרופ'

גבתון

דן

25.08.17

08:30

07212009

01

מבוא לפונטיקה

27.07.17

09:00

מר

פז

ברק

23.08.17

09:00

07764506

01

היבטים משפטיים של מינהל

 10.08.17

 14:00

פרופ'

גבתון

דן

28.09.17

 14:00

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive