מועדי בחינות והגשת עבודות תשפ"ב

עודכן: 02.08.2022

מעודכן לתאריך: 02.08.2022

 

 

לוח בחינות ומועדי הגשת עבודות

לשנת הלימודים תשפ"ב 2022-2021

 

 

לקורסים מתואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה

*** ייתכנו שינויים בלוח הבחינות ***

 

מועדי הבחינות המחייבים מעודכנים בלוח הבחינות שבמידע האישי לסטודנט www.ims.tau.ac.il ובאתר בית הספר לחינוך.

מיקום הבחינה יפורסם ביום הבחינה על גבי מסך הטלוויזיה בבניין שרת בקומת הכניסה ליד המעלית ובקומה ד.

בקורסים בהם מגישים עבודה במקום בחינה מפורסם מועד אחד בלבד אשר ניתן לבדוק אותו בלוח הבחינות שבמערכת מידע אישי לסטודנט: www.ims.tau.ac.il לאחר הרישום לקורסים.

יש להתעדכן באופן קבוע בתאריכי הבחינות ובשעת תחילת הבחינה

 

לנוכח מגפת הקורונה והחזרה ההדרגתית לשגרה להלן המועדים הכלל-אוניברסיטאיים להגשת עבודות רגילות וסמינריוניות של שנה"ל תשפ"ב:

תאריכי הגשת עבודות:

הגשת עבודות, סמ' א' – 20.2.2022

הגשת עבודות, סמ' ב' ושנתי – 20.7.2022

הגשת סמינריונים, סמ' א' – 1.5.2022

הגשת סמינריונים, סמ' ב' ושנתיים – 18.9.2022

 

סמסטר א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורס

שם הקורס

תואר

משפחה

פרטי

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

אופן

זמן בחינה (למקוון בלבד)

07224313

יחסי שלטון מקומי...

 

פינס

אופיר

05/01/22

12:00

30/01/22

12:00

בחינת בית

4 שעות להגשה

07232030

אנטומיה ופיזיולוגיה של

ד"ר

זלץ זילברשטיין

יעל

10/01/2022

9:00

31/01/2022

9:00

בחינה

 

07214116

נוירופס' של שפה וקריאה

פרופ'

פרידמן

נעמה

10/01/2022

14:00

06/02/2022

14:00

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07692009

מבוא לרכישת שפה שנייה

פרופ'

טננבאום

מיכל

11/01/2022

9:00

01/02/2022

9:00

בחינת בית

48 שעות להגשה במודל

07214502

דיסלקסיות התפתחותיות ....

פרופ'

פרידמן

נעמה

12/01/2022

14:00

14/02/2022

11:15

בחינת אמצע לקורס שנתי

 

07574025

פרקים בחשיבה אלגברית

ד"ר

חייט

אלכסנדר

16/01/2022

9:00

10/02/2022

9:00

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07214219

נוירופסיכולוגיה של קשב ..

פרופ'

שלו

לילך

18/01/2022

9:00

10/02/2022

9:00

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07227000

שיטות מחקר

פרופ'

רקח

אודרי

18/01/2022

9:00

15/02/2022

9:00

בחינה

 

07233013

תפיסה והפקה דיבור א

גב'

שדה פרי פז

דנית פולה

19/01/2022

9:00

11/02/2022

8:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07574324

חשיבה יצירתית מעבר לפנס

ד"ר

גינת

דוד

19/01/2022

14:00

11/02/2022

8:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07231002

מתודולוגיה מחקרית א

פרופ'

זית זיידמן

ענת

20/01/2022

9:00

10/02/2022

9:00

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07691004

שילוב והכלה

ד"ר

זיו

אורית

21/01/2022

8:30

15/02/2022

9:00

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07217007

ניתוח נתונים כמותיים:

ד"ר

טרש

ריקרדו

23/01/2022

9:00

11/02/2022

8:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07574105

חשיבה מתמטית משחקים א'

ד"ר

דוד

גינת

 

 

04/03/2022

10:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07231004

אוכלוסיות עם לקויות

ד"ר

רוט-ברקאי

יעל

23/01/2022

9:00

16/02/2022

9:00

בחינת בית

72 שעות

להגשה

07232000

ניתוח נתונים כמותי

ד"ר

קרן לוי

מיכל

28/01/2022

8:30

18/02/2022

8:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07692052

משפט וחינוך

גב'

כפרי

יעל

28/01/2022

8:30

18/02/2022

8:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

07232029

מבוא לפונטיקה

ד"ר

ברק

פז

30/01/2022

9:00

16.02.2022

9:00

בחינת בית

3 שעות להגשה

07217010

שיטות מחקר חלק א

ד"ר

פרידלנדר ליפסיק

אנאבל

30/01/2022

9:00

18/02/2022

8:30

בחינה

 

07574003

מתודיקה של הוראת מתמטיקה

ד"ר

ברקאי

רות

30/01/2022

9:00

18/02/2022

8:30

מבחן מקוון בזמן אמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב' ושנתי

               

 

07764501

כלכלת חינוך

 

איריס

בן דוד

12/05/2022

13:30

 

03/06/2022

8:30

בחינה

 

07232042

שפת הסימנים הישראלית

מר

לוי

דורון

12/06/2022

9:00

03/07/2022

9:00

בחינה

 

07214107

מבחן סוגיות בתיאוריות בייעוץ

פרופ'

משה

ישראלאשוילי

12/06/2022

9:00

03/07/2022

9:00

בחינה

 

07574002

מבוא לחשיבה רקורסיבית

ד"ר

חייט

אלכסנדר

14/06/2022

14:00

05/07/2022

9:00

בחינה

 

07213022

מיינדפולנס ולמידה חברתית

ד"ר

טרש

ריקרדו

16/06/2022

9:00

07/07/2022

9:00

בחינה

 

07231000

מבוא כללי: פסיכולוגיה סוצ

ד"ר

רוזי

אורית

19/06/2022

9:00

14/07/2022

9:00

בחינה

 

07574364

מ. לתורת המס' בהקשר הצפנה

ד"ר

חייט

אלכסנדר

21/06/2022

9:00

15/07/2022

8:30

בחינה

 

07224113

מבוא למינהל החינוך

פרופ'

אופלטקה

יזהר

21/06/2022

9:00

15/07/2022

8:30

בחינה

 

07231003

מתודולוגיה מחקרית ב

פרופ'

זית זיידמן

ענת

24/06/2022

8:30

26/07/2022

9:00

בחינה

 

07574302

היבטים קוגנטיביים בלמידה

ד"ר

בבאי

ראובן

24/06/2022

8:30

18/07/2022

9:00

בחינה

 

07574346

הוראת המדעים רמה קוגניטיב

ד"ר

בבאי

ראובן

24/06/2022

8:30

18/07/2022

9:00

בחינה

 

07232028

התפתחות תקינה של שפה

ד"ר

חדאד חנא

מנאר

29/06/2022

9:00

27/07/2022

9:00

בחינה

 

07574369

חייו ומותו של התא

ד"ר

טנר יהלום

נטע

29/06/2022

11:00

27/07/2022

9:00

בחינה

 

07574316

מתמטיקה של ערכים בדידים

ד"ר

גינת

דוד

29/06/2022

14:00

20/07/2022

14:00

בחינה

 

07217008

ניתוח נתונים כמותיים: רגר

ד"ר

טרש

ריקרדו

30/06/2022

9:00

25/07/2022

9:00

בחינה

 

07574380

הוראת הפיזיקה והמדעים

ד"ר

ספדי

ראפע

01/07/2022

8:30

21/07/2022

9:00

בחינה

 

07232031

מבוא לאודיולוגיה

ד"ר

זלץ זילברשטיין

יעל

04/07/2022

9:00

01/08/2022

9:00

בחינה

 

07217011

שיטות מחקר חלק ב

ד"ר

פרידלנדר ליפסיק

אנאבל

07/07/2022

9:00

04/08/2022

9:00

בחינה

 

07574304

היבטים פורמאליים, אלגורית

ד"ר

לוינסון

אסתר שרון

08/07/2022

8:30

29/07/2022

8:30

מבחן בית מקוון

 

07691003

להתבגר במאה ה 21

ד"ר

צורף

אסף

31/07/2022

9:00

19/08/2022

8:30

בחינה

 

07214218

לקויות למידה במתמטיקה

ד"ר

דותן

דרור

13/07/2022

9:00

05/08/2022

8:30

בחינה

 

07692046

דיסלקסיות: היבטים תיאורטי

גב'

יכיני

מיה נחמה

15/07/2022

8:30

25/07/2022

9:00

בחינה

 

07574121

האם אני משכנע?

ד"ר

גינת

דוד

14/07/2022

11:00

05/08/2022

8:30

בחינה

 

07692022

חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה:

גב'

כפרי

יעל

15/07/2022

8:30

04/08/2022

9:00

מבחן בית

מקוון

 

07232048

טיפוח סביבה איכפתית

ד"ר

טרש

ריקרדו

19/07/2022

9:00

10/08/2022

9:00

בחינה

 

07692023

מתמטיקה: הבנת קשיים

ד"ר

צהר רוזן

מירב

22/07/2022

8:30

09/08/2022

9:00

בחינה

 

07574338

הוראה ולמידת עמיתים

ד"ר

ברקאי

רות

24/07/2022

9:00

14/08/2022

14:00

בחינה

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>