מועדי בחינות והגשת עבודות תשע"ח

מעודכן לתאריך: 21.6.2018

 

 

לוח בחינות ומועדי הגשת עבודות

לשנת הלימודים תשע"ח

 

 

 

לקורסים מתואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה

 

מועדי הבחינות המחייבים מעודכנים בלוח הבחינות שבמידע האישי לסטודנט www.ims.tau.ac.il ובאתר בית הספר לחינוך.

מיקום הבחינה יפורסם ביום הבחינה על גבי מסך הטלוויזיה בבניין שרת בקומת הכניסה ליד המעלית ובקומה ד.

בקורסים בהם מגישים עבודה במקום בחינה מפורסם מועד אחד בלבד אשר ניתן לבדוק אותו בלוח הבחינות שבמערכת מידע אישי לסטודנט: www.ims.tau.ac.il לאחר הרישום לקורסים.

יש להתעדכן באופן קבוע בתאריכי הבחינות ובשעת תחילת הבחינה

הגשת עבודות של קורסים המתקיימים בסמסטר א' (אלא אם עודכן תאריך שונה) -  4.3.18

הגשת עבודות סמינריוניות של קורסים המתקיימים  בסמסטר א' – 6.5.18

 

הגשת עבודות של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' ושנתי (אלא אם עודכן תאריך שונה) – 5.8.18

הגשת עבודות סמינריוניות של קורסים המתקיימים  בסמסטר ב' ושנתי – 16.9.18

הגשת עבודות סמינריוניות של קורסים בסמסטר קיץ (התכניות בחוץ-תקציביות) – 23.11.17

 

 

 

   

סמסטר א

               
   

 מועדי בחינות הבית יפורסמו בהמשך

             

מס קורס

קבוצה

שם קורס

תואר

שם משפחה

שם פרטי

תאריך

שעה

תאריך

שעה

 

72145300

40

תאוריות וסוגיות באבחון

פרופ'

שלו

לילך

22/01/2018

09:00

09/02/2018

08:30

בחינה

07695100

01

Introducation to linguistics

ד"ר

יצחקי

דפנה

22/01/2018

14:00

26/02/2018

09:00

בחינה

76920440

10

מדיניות חינוך ורווחה

מר

טילמן

אבי

22/01/2018

09:00

09/02/2018

08:30

בחינה

07574022

01

פרקים חדוו"א: גבולות ונגז

ד"ר

חייט

אלכסנדר

22/01/2018

09:00

09/02/2018

08:30

בחינה

07574304

01

היבטים פורמאליים, אלגורית

פרופ'

צמיר

פסיה

23/01/2018

09:00

13/02/2018

09:00

בחינה

07211002

01

אוכלוסיות עם לקויות

גב'

רוט ברקאי

יעל

23/01/2018

09:00

14/02/2018

09:00

בחינה

76910220

10

מדעי המוח ולמידה

 

שקד/אזולאי

יעל/אורלי

24/01/2018

09:00

09/02/2018

08:30

בחינה

72270120

10

שיטות מחקר למתקדמים

פרופ'

נאסר

פאדיה

24/01/2018

09:00

16/02/2018

08:30

בחינה

07232000

01

ניתוח נתונים כמותי

ד"ר

לוי -קרן

מיכל

24/01/2018

09:00

16/02/2018

08:30

בחינה

72240090

10

מבוא לכלכלת חינוך

ד"ר

בן דוד

איריס

25/01/2018

09:00

18/02/2018

09:00

בחינה

07213011

01

לימודי שמיעה וד

ד"ר

חורב

ניצה

25/01/2018

09:00

18/02/2018

09:00

בחינה

07231001

01

ייעוץ חינוכי תיאוריה ומעש

ד"ר

רוזי

אורית

26/01/2018

08:30

20/02/2018

09:00

בחינה

07691002

02

מערכת החינוך בישראל

ד"ר

הופמן כהנא

תמר

26/01/2018

08:30

25/02/2018

09:00

בחינה

07691002

03

מערכת החינוך בישראל

ד"ר

הופמן כהנא

תמר

26/01/2018

08:30

25/02/2018

09:00

בחינה

07574024

01

פרקים בקומבינטוריקה

ד"ר

חייט

אלכסנדר

26/01/2018

08:30

12/02/2018

09:00

בחינה

07214126

01

התפתחות אמפתיה

ד"ר

שפירא

רותם

28/01/2018

09:00

12/02/2018

09:00

בחינה

76920100

1

סוגיות בהוראת שפות

פרופ'

ענבר

עפרה

28/01/2018

09:00

18/02/2018

09:00

בחינה

07232023

01

תיאוריית המיינד

ד"ר

בלבן

נגה

29/01/2018

09:00

18/02/2018

14:00

בחינה

07574338

03

הוראה ולמידת עמיתים

גב'

לבידון

תמר

30/01/2018

09:00

20/02/2018

09:00

בחינה

07574338

02

הוראה ולמידת עמיתים

מר

נודלר               שחר

שחר

30/01/2018

09:00

20/02/2018

09:00

בחינה

07214214

01

לקויות כתיבה וזכרון

ד"ר

שושני גביעון

אביה

30/01/2018

09:00

22/02/2018

09:00

בחינה

07224212

01

היבטים משפטיים של מינהל

גב'

אלימלך

ישראלה

30/01/2018

09:00

22/02/2018

09:00

בחינה

07691000

01

היבטים קוגנטיביים בלמידה

גב'

כהן רוזנברג

הדס

30/01/2018

09:00

28/02/2018

09:00

בחינה

07231004

01

אוכלוסיות עם לקויות

ד"ר

שרעבי

עדי

31/01/2018

09:00

02/03/2018

08:30

בחינה

07231002

01

מתודולוגיה מחקרית א

 ד"ר

זית זיידמן

ענת

01/02/2018

09:00

27/02/2018

09:00

בחינה

07574025

01

פרקים בחשיבה אלגברית

ד"ר

חייט

אלכסנדר

01/02/2018

09:00

15/02/2018

09:00

בחינה

07574376

01

למידת מתמטיקה בחט"ב

גב'

קורן

מיה

04/02/2018

09:00

23/02/2018

08:30

בחינה

07214219

01

נוירופסיכולוגיה של קשב ..

פרופ'

שלו

לילך

04/02/2018

09:00

02/03/2018

08:30

בחינה

07691004

01

לומדים בעלי צרכים מיוחדים

ד"ר

זיו

אורית

04/02/2018

09:00

22/02/2018

09:00

בחינה

07232030

01

אנטומיה ופיזיולוגיה של

ד"ר

זלץ זילברשטיין

יעל

05/02/2018

09:00

26/02/2018

09:00

בחינה

07227000

01

שיטות מחקר

פרופ'

אדי רקח

אודרי

06/02/2018

09:00

27/02/2018

14:00

בחינה

76910140

01

סוגיות יסוד במחשבת החינוך

פרופ'

פרוגל

שי ישראל

06/02/2018

09:00

26/02/2018

14:00

בחינה

07574357

01

מבוא לשפה מתמטית

ד"ר

חייט

אלכסנדר

07/02/2018

09:00

21/02/2018

14:00

בחינה

07232028

01

התפתחות תקינה של שפה

ד"ר

רינגולד

דליה

08/02/2018

09:00

02/03/2018

08:30

בחינה

07697005

01

נושאים בפסיכולוגיה קוגניטיבית

גב'

רוזנברג כהן

הדס

09/02/2018

08:30

26/02/2018

09:00

בחינה

07217007

01

ניתוח נתונים כמותיים:

ד"ר

טרש

ריקרדו

09/02/2018

08:30

26/02/2018

09:00

בחינה

07695102

01

Morphology & lexicon

ד"ר

יצחקי

דפנה

09/02/2018

08:30

27/02/2018

14:00

בחינה

76920220

01

חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה

גב'

כפרי

יעל

11/02/2018

09:00

09/03/2018

08:30

בחינה

76920090

01

מבוא לרכישת שפה שנייה

ד"ר

טננבאום

מיכל

27/02/2018

09:00

יפורסם בהמשך

 

בחינת בית

 

 

סמסטר ב

 

 

 

 

 

 

 

 

מס קורס

קבוצה

שם קורס

תואר

שם משפחה

שם פרטי

תאריך

שעה

תאריך

שעה

 

07577004

01

אוריינות מחקר

 

לוינסון

אסתר

18/06/2018

14:00

18/07/2018

09:00

בחינה

07213020

01

דיבור של ילדים חרשים

גב'

ברטוב

תמר

18/06/2018

09:00

08/07/2018

09:00

בחינה

07214224

01

לקויות קריאה אבחון וטיפול

גב'

יכיני

מיה נחמה

18/06/2018

14:00

10/08/2018

08:30

בחינה

07224504

01

היבטים סוציולוגיים של מער

פרופ'

אדי רקח

אודרי

19/06/2018

09:00

13/07/2018

08:30

בחינת

בית

07574003

01

מתודיקה של הוראת המתמטיקה

פרופ'

צמיר

פסיה

19/06/2018

09:00

11/07/2018

14:00

בחינה

07695106

01

Introduction to Poetry and…

ד"ר

אליאס

נתנאלה

21/06/2018

09:00

10/07/2018

09:00

בחינה

07231003

01

מתודולוגיה מחקרית ב

ד"ר

זית זיידמן

ענת

22/06/2018

08:30

15/07/2018

09:00

בחינה

07574002

01

מבוא לחשיבה רקורסיבית

ד"ר

חייט

אלכסנדר

24/06/2018

09:00

13/07/2018

08:30

בחינה

07214107

01

סוגיות בתיאוריות בייעוץ

פרופ'

ישראלאשוילי

משה

24/06/2018

09:00

13/07/2018

08:30

בחינה

07232008

01

הסתגלות לבית הספר

פרופ'

ישראלאשוילי

משה

26/06/2018

09:00

15/07/2018

09:00

בחינה

07691002

01

מערכת החינוך בישראל

ד"ר

הופמן כהנא

תמר

26/06/2018

09:00

25/07/2018

09:00

בחינה

07217003

01

ש"מ בייעוץ ובח"מ

ד"ר

פרידלנדר ליפסיק

אנאבל

26/06/2018

14:00

02/09/2018

09:00

בחינה

07574009

01

הוראה ולמידת גיאומטריה

פרופ'

תירוש

דינה

27/06/2018

09:00

03/08/2018

08:30

בחינה

07232013

01

אי שיוויון חברתי בראי החי

פרופ'

אדי רקח

אודרי

29/06/2018

08:30

09/08/2018

09:00

בחינת

בית

07574377

01

הוראת מתמטיקה בחט"ב

גב'

קורן

מיה

29/06/2018

08:30

17/08/2018

08:30

בחינה

07695101

01

Phonology & Phoneties

ד"ר

בוטוויניק

אירינה

01/07/2018

09:00

23/07/2018

09:00

בחינה

07214116

01

נוירופס' של שפה וקריאה

פרופ'

פרידמן

נעמה

02/07/2018

14:00

20/07/2018

08:30

בחינה

07232026

01

הורים כמתווכים

פרופ'

ארם

דורית

02/07/2018

09:00

01/08/2018

09:00

בחינה

07692023

02

מתמטיקה: הבנת קשיים

ד"ר

חורב זיגדון

ניצה

02/07/2018

09:00

03/09/2018

09:00

בחינה

07692023

01

מתמטיקה: הבנת קשיים

ד"ר

צהר רוזן

מירב

02/07/2018

09:00

03/09/2018

09:00

בחינה

07574023

01

פרקים חדוו"א" אינטגרלים

ד"ר

חייט

אלכסנדר

03/07/2018

09:00

10/08/2018

08:30

בחינה

07695107

01

The Short Story

ד"ר

אליאס

נתנאלה

05/07/2018

09:00

26/07/2018

09:00

בחינה

07232014

01

פסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר

גוטמן

עידית

05/07/2018

09:00

10/08/2018

08:30

בחינה

07691004

02

לומדים בעלי צרכים מיוחדים

ד"ר

זיו

אורית

08/07/2018

09:00

12/08/2018

09:00

בחינה

07574105

01

חשיבה מתמטית

ד"ר

גינת

דוד

08/07/2018

14:00

07/08/2018

14:00

בחינה

07214218

01

לקויות למידה במתמטיקה

מר

דותן

דרור

09/07/2018

09:00

07/08/2018

09:00

בחינה

07232015

01

משפט בחינוך

פרופ'

גבתון

דן

10/07/2018

09:00

17/08/2018

08:30

בחינה

07224113

01

מבוא למינהל החינוך

פרופ'

אופלטקה

יזהר

10/07/2018

09:00

06/09/2018

09:00

בחינה

07692046

01

דיסלקסיות: היבטים תיאורטי

גב'

יכיני

מיה נחמה

11/07/2018

09:00

05/09/2018

09:00

בחינה

07695104

01

Contrastive Analysis

ד"ר

הורה

ענת

12/07/2018

09:00

14/08/2018

09:00

בחינה

07574115

01

חשיבה אלגוריתמית וראייה מ

ד"ר

גינת

דוד

12/07/2018

14:00

12/08/2018

14:00

בחינה

07692052

01

משפט וחינוך

גב'

כפרי

יעל

15/07/2018

09:00

19/08/2018

09:00

בחינה

07217008

01

ניתוח נתונים כמותיים: רגר

ד"ר

טרש

ריקרדו

16/07/2018

09:00

14/08/2018

09:00

בחינה

07574302

01

היבטים קוגנטיביים בלמידה

ד"ר

בבאי

ראובן

16/07/2018

09:00

20/08/2018

09:00

בחינה

07574346

01

הוראת המדעים רמה קוגניטיב

ד"ר

בבאי

ראובן

16/07/2018

09:00

20/08/2018

09:00

בחינה

07232022

01

התפתחות זהות

ד"ר

צורף

אסף

17/07/2018

09:00

22/08/2018

09:00

בחינה

07691000

02

היבטים קוגנטיביים בלמידה

גב'

כהן רוזנברג

הדס

17/07/2018

09:00

24/08/2018

08:30

בחינה

07574338

02

הוראה ולמידת עמיתים

מר

נודלר               שחר

שחר

20/07/2018

08:30

24/08/2018

08:30

בחינה

07231000

01

מבוא כללי: פסיכולוגיה סוצ

ד"ר

רוזי

אורית

20/07/2018

08:30

24/08/2018

08:30

בחינה

07232027

01

מבוא לחינוך תלמידים

ד"ר

רינגולד

דליה

23/07/2018

09:00

20/08/2018

09:00

בחינה

07574360

01

מבוא לתורת היחסים הבינארי

ד"ר

חייט

אלכסנדר

23/07/2018

09:00

17/08/2018

08:30

בחינה

07232042

01

שפת הסימנים הישראלית

מר

לוי

דורון

24/07/2018

09:00

06/09/2018

09:00

בחינה

07574369

01

חייו ומותו של התא

ד"ר

טנר יהלום

נטע

24/07/2018

09:00

02/09/2018

09:00

בחינה

07232029

01

מבוא לפונטיקה

מר

פז

ברק

26/07/2018

09:00

06/08/2018

09:00

בחינה

07574364

01

מבוא לתורת המספרים בהקשר

ד"ר

חייט

אלכסנדר

27/07/2018

08:30

22/08/2018

09:00

בחינה

07232031

01

מבוא לאודיולוגיה

ד"ר

זלץ זילברשטיין

יעל

29/07/2018

09:00

02/09/2018

09:00

בחינה

07574326

01

מערכות ממוחשבות

ד"ר

הרשקוביץ

ארנון

02/08/2018

09:00

23/08/2018

09:00

בחינה

07764506

01

היבטים משפטיים של מינהל ו

פרופ'

גבתון

דן

09/08/2018

 14:00

 13/09/2018

 14:00

בחינה

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive